הכנת הצעת תקציב לקראת הגשת הצעת מחקר
 
הכנת תקציב מחקר על ידי החוקר צריכה להתבסס על נהלי קרן המחקר המממנת.
AAC Version 2.9