במהלך המחקר, החוקר והמכללה מחויבים בדיווח כספי ומדעי, וזאת במועד, בהיקף ובמבנה שנקבעו בחוזה המחקר, וכמפורט בסעיף התקציב.

הכרחי לבדוק מראש את תאריכי הגשת הדיווחים המדעיים (התקופתיים והסופיים) ולארגן את הזמן בהתאם, על מנת למנוע איחור בהגשת הדוחות הללו. איחור עלול לגרום למכללה גירעונות כספיים, או אף דרישה להחזיר חלק מהכסף שהתקבל.

יש לתאם עם רשות המחקר והפרסומים את מסירת הדוחות לגורם המממן, הן לצורך מעקב והן לצורך תיאום העברת הדיווחים הכספיים בסמוך להגשת הדו"חות המדעיים, כמפורט בחוזה.

AAC Version 2.9