אייקון קרנות מחקר עם תאריכי הגשה קבועים

קרנות מחקר עם תאריכי הגשה קבועים

המכללה האקדמית אשקלון > רשות המחקר והפרסומים > רשות המחקר והפרסומים > קרנות מחקר > קרנות מחקר עם תאריכי הגשה קבועים
שם הקרןתאריכי הגשה
המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאותינואר
BARD- הקרן הדו- לאומית למו"פ חקלאי, ישראל- ארה"ב BARD SENIOR RESEARCH(מענק תלת- שנתית)- ינואר
BARD POSTDOC (מענק שנתי)- ינואר
BARD WORKSHOPS (מענק שנתי)- ינואר
NIH- משרד הבריאות האמריקני25 בינואר Cycle1
משרד המשפטים – ועדת העזבונותפברואר
האגודה הישראלית ללימודים קנדייםפברואר
תוכנית לשת"פ גרמניה- ישראלפברואר
יד טבנקין30 במרץ
מכון פאלק31 במרץ
פרס א.מ.תאפריל-מאי
Russell Sage Foundation: Research Programsמאי
NIH- משרד הבריאות האמריקני:25 במאי
ISF – הוצאה לאור במדעי הרוחיוני
המוסד לביטוח לאומי30 ביוני
John TempletonSmall Grant-אוגוסט
Large Grant- אוגוסט
Russell Sage Foundation: Research Programsאוגוסט
הצעות מחקר – קרן גוגנהיים1 באוגוסט
קרן שלם1 בספטמבר
גוגל ספטמבר
John TempletonLarge Grant- ספטמבר
NIH- משרד הבריאות האמריקניCycle3- 25 בספטמבר
John TempletonSmall Grant-נובמבר
ISF – מענקי מחקרנובמבר
BSFנובמבר
GIFנובמבר
האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך – IFTנובמבר
Russell Sage Foundation: Research Programsנובמבר
AAC Version 2.9