אייקון מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה

מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה

המכללה האקדמית אשקלון > מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה

בתחילת שנת הלימודים תשע"א הוקם בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, בשיתוף עם הרשות לשיקום האסיר, מכון מחקר ייחודי בישראל המיועד לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה. בראש המכון עומדת פרופסור אפרת שהם, ראשת החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. רכזת תחום מחקר ומידע של המכון היא גב' אירית אדמצ'וק, בוגרת החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון ודוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן.

המכון שם לו למטרה לשלב בין האקדמיה, הרשות לשיקום האסיר ושירות בתי הסוהר באמצעות יצירת שיח אקדמי משתף בנושא שילובם מחדש של אסירים משוחררים בקהילה והקמת תשתית למדיניות מבוססת עובדות בדבר מידת האפקטיביות של תכניות השיקום לסוגיהן.

מכון המחקר משרת אוכלוסייה רבה ומגוונת, הכוללת חוקרים מקשת רחבה של תחומים, סטודנטים ועובדים בשטח; וזאת באמצעות סיוע בהצגת נתונים ותוכניות בארץ ובעולם, הקמת אתר אינטרנט המכיל בתוכו ספריה וירטואלית,  ופרסום מאמרים העוסקים בתוכניות שיקום של אסירים משוחררים.  

עד כה הוציא המכון 4 חוברות הכוללות סקירה מקיפה בנושאים הקשורים בשיקום אסירים לצד שילוב ממצאי מחקרים שנערכו במכון.

במקביל, פועל מכון המחקר באופן אקטיבי לשם העלאת המודעות הציבורית לסוגיית שילובם מחדש של אסירים משוחררים בקהילה, ולגיבוש מדיניות ציבורית שתתרום ותסייע לכך. זאת באמצעות קיום ימי עיון וכנסים אקדמיים, הגשת ניירות עמדה לכנסת בנושאים הרלבנטיים העולים לסדר היום הציבורי מעת לעת, בקידום ובהידוק הקשר בין השדה לבין האקדמיה ובדרכים נוספות.

חברי ועדת ההיגוי: פרופ' אפרת שהם, פרופ' אורי תימור, ד"ר רונית פלד-לסקוב, ד"ר לאה איציק, גב' אירית אדמצ'וק.

אייקון חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

הבא הקודם
AAC Version 2.9