פלמור, א' (2010)- ועדת שחרורים: דו"ח בדיקה

דוח אמי פלמור – ועדות שחרורים

רשימת מחקרים בנושא ועדות שחרורים

רשימת מחקרים בנושא ועדות שחרורים

ועדת דורנר (2015) -הועדה הציבורית לבחירת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים

AAC Version 2.9