אייקון מפגש שנתי בינלאומי של קבוצת עבודה בנושא כליאה

מפגש שנתי בינלאומי של קבוצת עבודה בנושא כליאה

המכללה האקדמית אשקלון > חדשות ואירועים > מפגש שנתי בינלאומי של קבוצת עבודה בנושא כליאה

בחופשת פסח השתתפו פרופ' אפרת שהם וגב' אירית אדמצ'וק מהחוג לקרימינולוגיה ומכון שא"מ, מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים במפגש שנתי בינלאומי של קבוצת עבודה אירופאית בנושא כליאה ושיקום אסירים (Annual PWG Meeting). השנה, המפגש התקיים בג'נבה, שוויץ בבית חולים -לימודי פסיכיאטרי אליו הוזמנו אנשי מחקר שונים בתחום. הכנס כלל נציגים משוויץ, בלגיה, גרמניה, אנגליה, אירלנד, נורבגיה, ספרד ועוד. במהלך ימי הכנס הוצגו מחקרים רבים בנושא כליאה, זכויות אסירים ותוכניות שיקום בכלא ובקהילה ואף נערך ביקור בבית סוהר הצפוף ביותר בשוויץ.

הנציגות הישראליות  הציגו מחקרים שונים שנעשו במסגרת  מכון שא"מ. מכון שא"מ אשר הוקם במכללה האקדמית אשקלון, שם לו למטרה לשלב בין האקדמיה, הרשות לשיקום האסיר ושירות בתי הסוהר באמצעות יצירת שיח אקדמי משתף בנושא שילובם מחדש של אסירים משוחררים בקהילה והקמת תשתית למדיניות מבוססת עובדות בדבר מידת האפקטיביות של תכניות השיקום לסוגיהן. בכנס השתתפה גם נציגה של קרנות מחקר אירופיים והדגישה את הצורך בביצוע מחקרים והרצון של הקרנות לתת מימון כספי לקידום מדיניות מבוססת עובדות בתחום הכליאה.

ההתרשמות מעבודת מכון שא"מ במכללה האקדמית אשקלון הובילה את המשתתפים לבקשה לקיים את  הכנס השנתי הבא של קבוצת העבודה של מערכת הכליאה האירופאית בישראל בחסות המכללה האקדמית אשקלון ומכון שא"מ.

במהלך החודש הקרוב נעביר פירוט של הסדנא המתקיימת בדרך כלל במשך יומיים במקום המארח.

AAC Version 2.9