לימודי התואר הראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מוצעים במתכונת דו-חוגית, ולפיכך יכול הסטודנט לבחור חוג נוסף ולרכוש ידע מקצועי משלים. בוגר התואר הראשון מתמחה בשני תחומי ידע לכל הפחות, ובכך מגוון את אפשרויות התעסוקה העתידיות.

AAC Version 2.9