אייקון הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים

הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פוליטיקה וממשל > הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים

לקראת סיום הלימודים פועלים אנשי החוג לחשוף בפני הסטודנטים אפשרויות לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים. לשם כך נוהג החוג לקיים סדנאות בנושא הכוונה לתעסוקה. לימודי התואר הראשון מעניקים לסטודנטים כלים עיקריים להשתלבות בפוליטיקה בישראל, ומקנים בסיס השכלתי ללימודים מתקדמים.

AAC Version 2.9