אייקון הכנה לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים

הכנה לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות תיירות > הכנה לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים

הסגל האקדמי רואה כחלק מתרומתו לאקדמיה ולחברה חשיבות רבה לליווי וייעוץ לבוגרי החוג בדרכם לשוק העבודה וללימודי המשך מתקדמים. החוג מספק ייעוץ והכוונה ושומר על קשר עם הבוגרים.

AAC Version 2.9