אייקון השתלבות בתפקיד עוזרי מחקר

השתלבות בתפקיד עוזרי מחקר

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פסיכולוגיה > השתלבות בתפקיד עוזרי מחקר

בשנה השנייה ובשנה השלישית ללימודים הסטודנטים יכולים להצטרף כעוזרי מחקר במעבדת המחקר של החוג לפסיכולוגיה ובמחקרי שדה בשיתוף המרכז הרפואי ברזילי. הסטודנטים משתתפים בעשייה המחקרית בכל שלבי המחקר: תכנון מערך המחקר, בניית כלי המחקר, איסוף הנתונים ועיבודם בד בבד קיימת הנחייה פרטנית של הסגל האקדמי. בין מגוון הנושאים הנחקרים: הומור, חוסן נפשי ופוסט טראומה, תפקוד תפיסתי ומחלות רשתית, השפעת מתח אימהי על רמת הברזל העוברי, זיהוי פנים ועוד.

AAC Version 2.9