Ashkelon Academic College

אייקון התנסות במעבדת מחקר

התנסות במעבדת מחקר

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פסיכולוגיה > התנסות במעבדת מחקר

בחוג לפסיכולוגיה פועלת מעבדת מחקר בניהולו של ד"ר דן רמון. מטרתה לטפח את המצוינות בלמידה ובמחקר, ובו זמנית לפתח עצמאות מחשבתית ואחריות אישית. מעבדת המחקר משמשת מרכז מחקרי המיועד להוראת סטודנטים, למחקרים של אנשי הסגל האקדמי ולשיתופי פעולה מחקריים עם חוקרים במוסדות אקדמיים אחרים.