אייקון התנסות בעבודת שדה (פרקטיקום)

התנסות בעבודת שדה (פרקטיקום)

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות קרימינולוגיה שני > התנסות בעבודת שדה (פרקטיקום)

במהלך הלימודים הסטודנטים מחויבים להתנסות במסגרות שונות תוך ליווי אקדמי והדרכה מקצועית. ההתנסות בעבודת השדה מאפשרת לסטודנטים ליישם ידע שרכשו במהלך לימודיהם, ובד בבד להתנסות בסוגי טיפול שונים. ההתנסות בשדה מתבצעת על פי בחירת הסטודנטים במוסדות שיקום וטיפול באוכלוסיות בוגרות עוברות חוק, במוסדות טיפול בנוער עובר חוק, במסגרות המטפלות בגמילה מהתמכרויות ובמוסדות ענישה ואכיפה כגון שב"ס ומשטרה.

AAC Version 2.9