במהלך הלימודים הסטודנטים מחויבים להתנסות במסגרות שונות תוך ליווי אקדמי והדרכה מקצועית. ההתנסות בעבודת השדה מאפשרת לסטודנטים ליישם ידע שרכשו במהלך לימודיהם, ובד בבד להתנסות בסוגי טיפול שונים. ההתנסות בשדה מתבצעת במוסדות בריאות הנפש ובמוסדות שיקום וטיפול שונים.

AAC Version 2.9