אייקון חווית לימודים עשירה

חווית לימודים עשירה

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות קרימינולוגיה ראשון > חווית לימודים עשירה

חווית לימודים עשירה- במסגרת תכנית הלימודים מתקיימים סיורים לימודיים בבתי הכלא השונים בישראל ומפגשים עם אנשי מחקר במשטרה ואנשי הסנגוריה הציבורית.

AAC Version 2.9