אייקון חווית לימודים עשירה

חווית לימודים עשירה

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פוליטיקה וממשל > חווית לימודים עשירה

במסגרת תכנית הלימודים מתקיימים מפגשים עם מקבלי החלטות ובהם שופטים, שרים, חברי כנסת ועוזריהם. כמו כן ישנם סיורים לימודיים במוסדות רשויות המדינה והשלטון.

AAC Version 2.9