אייקון טובי המרצים וחוקרים בכירים

טובי המרצים וחוקרים בכירים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פוליטיקה וממשל > טובי המרצים וחוקרים בכירים

בהם ראשי מחלקות למדעי המדינה לשעבר באוניברסיטאות המייצגים תחומים מגוונים של מדעי המדינה, פוליטיקה וממשל. הסגל האקדמי משלב מצוינות בהוראה ומחקר פעיל. הסגל האקדמי והמנהלי מאפשרים לסטודנטים ליהנות  מתמיכה אקדמית וחברתית במשך כל שנות התואר.

AAC Version 2.9