אייקון טובי המרצים וחוקרים בכירים

טובי המרצים וחוקרים בכירים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות סוציולוגיה ואנתרופולוגיה > טובי המרצים וחוקרים בכירים

סגל המרצים בחוג משלב מצוינות בהוראה ובמחקר. הסגל האקדמי והמנהלי מאפשרים לסטודנטים ליהנות  מתמיכה אקדמית וחברתית במשך כל שנות התואר.

AAC Version 2.9