אייקון טובי המרצים, חוקרים ופסיכולוגים בכירים

טובי המרצים, חוקרים ופסיכולוגים בכירים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פסיכולוגיה > טובי המרצים, חוקרים ופסיכולוגים בכירים

ראשי מחלקות לפסיכולוגיה לשעבר באוניברסיטאות המייצגים תחומים מגוונים של מדע הפסיכולוגיה: פסיכולוגיה קלינית, חברתית, שיקומית, קוגניטיבית וארגונית. הסגל האקדמי משלב מצוינות בהוראה, מחקר פעיל ועיסוק קליני בשדה. הסגל מאפשר לסטודנטים ליהנות  מתמיכה אקדמית וחברתית במשך כל שנות התואר.

AAC Version 2.9