רוצה לכבוש את העולם?

הסטודנטים בחוג ללימודי ארץ ישראל נהנים מיחס וליווי אישי של הסגל האקדמי והמנהלי במהלך הלימודים. אנו גאים באווירה הייחודית השוררת בחוג. חברות ורעות הם מאפיינים בולטים בחוג.