התכנית מתמקדת בתהליך אכיפת החוק בישראל בהשוואה לתהליכים האלה בעולם המערבי. בתכניות הלימודים הקיימות במוסדות האקדמיים השונים תחומים אלה אינם מודגשים, ועל-כן התכנית המוצעת תכוון את תלמידיה למגמות חדשות שלא זומנו להם עד כה. תכנית זאת מיועדת לאנשי שטח הבאים מתוך מערכת אכיפת החוק והתקון וכן לאזרחים המבקשים לפתח את המחקר האקדמי ולהעשירו.

AAC Version 2.9