החוג לקרימינולוגיה מארגן כינוסים אקדמיים לתלמידיו, לסגל המרצים, ולכל מי המגלה עניין בתחומי הקרימינולוגיה ,אכיפת החוק והתקון. הכינוסים האחרונים שנערכו בחוג עסקו בשיקום תלוי תרבות בקרב אסירים, ביחס לאחר בחברה הישראלית, בשחיתות ציבורית, בטיפול ובפיקוח על עברייני מין, ביחסי הגומלין בין סטייה, בתקשורת ובמשפט, ועוד.

AAC Version 2.9