אייקון מגוון תחומי ידע וגמישות תעסוקתית

מגוון תחומי ידע וגמישות תעסוקתית

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות לימודים רב תחומיים > מגוון תחומי ידע וגמישות תעסוקתית

לימודים רב תחומיים במדעי החברה מאפשרים לסטודנטים לשלב מגוון תחומי ידע  הממחישים את השייכות ההדדית בכל אחד מהם ביחס לשאר תחומי הידע בתחום. כמו כן, לחקור את הקשרים והזיקות ביניהם. השילוב בלימודי דיסציפלינות נוספות מרחיב את הידע ומאפשר המשך לימודים לתארים מתקדמים במגוון רחב של מקצועות נדרשים.  לפיכך, הסטודנט מרחיב את אפשרויות התעסוקה העתידיים.

AAC Version 2.9