במאה העשרים ואחת בישראל  צורכי החברה והמשק, בייחוד בתחומי השירות הציבורי, מחייבים את העוסקים בכך בהכשרה אקדמית ראויה. לימודי התואר בפוליטיקה וממשל נועדים להקנות את הרקע ואת הכלים לכך.

תכנית הלימודים מיועדת למבקשים להשתתף באופן פעיל בחיים הציבוריים, בהנהגת העתיד ולהשתלב במערכות הממשל, השלטון, והמנהל הציבורי במישור הארצי והמקומי.

 

בראש החוג עומד פרופ' אילן גריילסאמר ששימש כראש המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. מחקריו מתמקדים בתחום הפוליטיקה ההשוואתית, משטרים דמוקרטיים ופוליטיקה ישראלית. יחד עם פרופ' גריילסאמר מלמדים אנשי אקדמיה מובילים וחוקרים בולטים מתחומי מחקר מגוונים: מדיניות ציבורית, משאבי אנוש, יזמות ועוד. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט במשך תקופת הלימודים ובסיום לימודיו.

AAC Version 2.9