מטרת התכנית המוצעת היא לאפשר לסטודנטים בסיס איתן שעליו יוכלו לבנות את עתידם האקדמי, המקצועי והאישי בתחום הפסיכולוגיה. תכנית הלימודים מקנה הכשרה אקדמית ואיכותית ברמה התיאורטית, המתודולוגית והמעשית בכל תחומי מדע הפסיכולוגיה.

 

בראש החוג עומד פרופ' אמריטוס יובל וולף ששימש כדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר- אילן. יחד עם פרופ' וולף מלמדים מרצים ואנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים: פסיכולוגיה קלינית, קוגניטיבית, חברתית, ארגונית, שיקומית ופסיכופיזיולוגיה. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט באופן אישי לאורך תקופת הלימודים ובסיום לימודיו.

AAC Version 2.9