אייקון מסלול המותאם לכוחות הביטחון

מסלול המותאם לכוחות הביטחון

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות קרימינולוגיה ראשון > מסלול המותאם לכוחות הביטחון

המועצה להשכלה גבוהה אישרה למכללה לקיים תכנית לימודים בקרימינולוגיה לכוחות הביטחון. תכנית הלימודים זהה לתכנית חד חוגית ומתקיימת בשני ימי לימוד ובסמסטר קיץ. מדובר בשישה סמסטרים הנמשכים שנתיים (קלנדריות).

AAC Version 2.9