במסגרת החוג לקרימינולוגיה פועלת מעבדת מחקר פורנזית. המעבדה משמשת פלטפורה למחקרים בסיסיים לתואר הראשון ולמחקרים מתקדמים לתלמידי התואר השני לצד הכשרות ייעודיות לאנשי המקצוע. בשלב ראשוני המעבדה עוסקת במחקרים העוסקים בזיהוי פנים (מסדרי זיהוי, הליכי חקירה, ועוד), ובהמשך יורחבו מחקריה לתחומי מחקר נוספים.

AAC Version 2.9