על פי סקר הבוגרים האחרון שערכנו כ- 95% מבוגרי החוג לפוליטיקה וממשל מועסקים. כמו כן, 60% מועסקים בתחום שלמדו.

AAC Version 2.9