מלאת סקרנות?

על פי נתוני סקר הבוגרים האחרון שערכנו כ-86% מבוגרי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מועסקים.  כמו כן, כ-61% מבוגרי החוג מועסקים במגזר הציבורי.