אייקון קבוצות לימוד קטנות

קבוצות לימוד קטנות

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פוליטיקה וממשל > קבוצות לימוד קטנות

קבוצות הלימוד במכללה קטנות כדי לאפשר הדרכה צמודה וייעוץ אישי.

AAC Version 2.9