מלאת סקרנות?

קבוצות הלימוד במכללה קטנות כדי לאפשר הדרכה צמודה וייעוץ אישי.