קבוצות הלימוד במכללה קטנות כדי לאפשר הדרכה צמודה וייעוץ אישי.

AAC Version 2.9