אייקון קרימינולוגיה ישראלית

קרימינולוגיה ישראלית

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות קרימינולוגיה ראשון > קרימינולוגיה ישראלית

כתב עת מדעי של החוג לקרימינולוגיה אמון על הפקת כתב העת הרשמי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, "קרימינולוגיה ישראלית", בעריכת פרופ' ישראל נחשון.

כתב העת שפיט ומפרסם מאמרי חוקרים מובילים בתחומי הקרימינולוגיה בישראל.

AAC Version 2.9