החוג משתף פעולה עם רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, קרן קיימת לישראל, המועצה לשימור אתרים, מוזאון ארצות המקרא ומשרד התיירות.

AAC Version 2.9