אייקון .M.A עם תזה בפסיכולוגיה רפואית*

.M.A עם תזה בפסיכולוגיה רפואית*

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > החוג לפסיכולוגיה > .M.A עם תזה בפסיכולוגיה רפואית*

מטרת התכנית

הכשרת פסיכולוגים רפואיים להתמחות ולקריירה קלינית במערכת הבריאות.  על מנת להשיג מטרה זו תקנה התוכנית את היסודות התיאורטיים של המקצוע, התנסות ראשונית במוסדות רפואיים ויכולת מחקרית.
היסודות העיוניים והאמפיריים של הידע הנדרש יוקנו באמצעות תכנית לימודים הכוללת אשכולי שיעורים בתחומים של פסיכולוגיה רפואית, פסיכולוגיה קלינית ורפואה. אשכולים אלה יציגו את החולה, את המערכות הגופניות בבריאות ובחולי, את התופעות הנפשיות הרלבנטיות – קוגניטיביות ואפקטיביות – המתלוות למחלות גופניות, את הגישות התיאורטיות והכלים הפרקטיים של פסיכולוגיה רפואית וקלינית, ואת המערכת הרפואית שבה פועל הפסיכולוג הרפואי.

תוכנית הלימודים במגמה הקלינית תעניק לבוגרים התנסות והבנה מעמיקה של המחקר המדעי. קורסים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה, סמינרים אמפיריים ותזת .A.M מחקרית בתחומי הפסיכולוגיה הרפואית. בכל הקורסים יושם דגש על קריאה של מאמרים מחקריים בשפה האנגלית. 

 

סגל מרצים
ראש המסלול הוא פרופ' מתתיהו מינץ, מגדולי המדענים העוסקים בתפר שבין תפקודים פסיכולוגיים נורמאליים ופתולוגיים לבין מנגנונים עצביים מומחה בעל שם עולמי לחקר תהליכים אינטגרטיביים.
סגל המרצים מורכב מאנשי אקדמיה מן השורה הראשונה, המעורבים במחקר אינטנסיבי בפסיכולוגיה רפואית בכלל ובמחקר הכורך ענייני גוף, נפש וחברה של מאושפזים וחולים.
הסגל האקדמי בעל רמה גבוהה של יכולת הוראה, יכולת מדעית וניסיון טיפולי.

 

התנסות מעשית
התנסות מעשית תתקיים במוסדות רפואיים נבחרים, בהדרכה של פסיכולוגים רפואיים תוך יחסי גומלין עם הצוות הרפואי באותם מוסדות. הפרקטיקום יכשיר את הסטודנטים ליישם את הנלמד במסגרת התכנית ולהפעיל תכניות אבחנה, טיפול ומניעה לחולים במחלות גופניות המלוות בתופעות נפשיות. בנוסף תילמד גם פרקטיקה של בניית תכניות מערכתיות במוסדות רפואיים. התהליכים במהלך ההתנסות במוסדות הרפואיים והבעיות שיתעוררו שם ילובנו באופן קבוצתי ופרטני בקורס המלווה את הפרקטיקום.

 

הכשרה מחקרית
הכשרה מחקרית תושג על ידי מקבץ של אמצעים, הכולל בתוכו שיטות מחקר, סטטיסטיקה, סמינר אמפירי ותזה מחקרית בתחום של פסיכולוגיה רפואית. בכל הקורסים יושם דגש על קריאה של מאמרים מחקריים בשפה האנגלית.
היכולת להבין באופן יסודי ידע מדעי רלבנטי, היא חיונית לצורך השתלבות מקצועית במוסדות רפואיים ובעבודה בתחום של פסיכולוגיה רפואית.

תכנית לימודים לתואר "מוסמך" .M.A עם תזה בפסיכולוגיה רפואית.

סמסטר א'

נק"ז

סמסטר ב'

נק"ז

סמסטר קיץ

 

פסיכולוגיה רפואית

קורסים ייעודיים בפסיכולוגיה רפואית

 

מבוא לפסיכולוגיה רפואית: מודלים ותאוריות מרכזיות

2

אבחון והערכה בפסיכולוגיה רפואית (ב')

2

פרקטיקום במערכת הרפואית (ב'): התנסות מעשית

 

אבחון והערכה בפסיכולוגיה רפואית (א')

2

מבוא לפסיכו-תרפיה רפואית (ב')

2

הדרכה לפרקטיקום במערכת הרפואית (ב')

הקורס מלווה את הפרקטיקום במערכת הרפואית

2

ראיון בפסיכולוגיה רפואית

2

קידום בריאות ורפואה מניעתית

2

  

מבוא לפסיכו-תרפיה רפואית (א')

2

התערבות מערכתית בפסיכולוגיה רפואית

2

  

הגישה הביו-פסיכו-סוציאלית בפסיכולוגיה רפואית

2

אתיקה בפסיכולוגיה רפואית

2

  

מוח והתנהגות

2

פרקטיקום במערכת הרפואית (א'): התנסות מעשית

   
  

הדרכה לפרקטיקום במערכת הרפואית (א')

הקורס מלווה את הפרקטיקום במערכת הרפואית

2

  

פסיכולוגיה קלינית

  

פסיכו-פתולוגיה (א')

2

פסיכו-פתולוגיה (ב')

   

רפואה

     

אנטומיה, פיזיולוגיה, אימונולוגיה ופתולוגיה בבריאות ובחולי (א')

2

אנטומיה, פיזיולוגיה, אימונולוגיה ופתולוגיה בבריאות ובחולי (ב')

2

  

מחקר

  

שיטות ומודלים של מחקר 

  

 

  

סמינר מחקרי בפסיכולוגיה רפואית (א') (התלמיד בוחר בסמינר אחד מהיצע של ארבעה סמינרים)

2

סמינר מחקרי בפסיכולוגיה רפואית (א')

2

  

סה"כ נק"ז

20

סה"כ נק"ז

20

 

2

סמסטר א'

 

סמסטר ב'

נק"ז

 

פסיכולוגיה רפואית

  

פסיכו-תרפיה רפואית מתקדם (א')

2

פסיכו-תרפיה רפואית מתקדם (ב')

2

 

פסיכולוגיה רפואית של הילד ומשפחתו

2

המשפחה בראי הגיל השלישי (ב')

2

 

המשפחה בראי הגיל השלישי (א')

2

הקשר בין גוף לנפש ע״פ מודל הרפואה הסינית

2

 

מערכות האדם בבריאות ובחולי:

פסיכו-נוירו-אימונולוגיה קלינית

2

   

פרקטיקום במערכת הרפואית (ג'): התנסות מעשית

    

הדרכה לפרקטיקום במערכת הרפואית (ג')

הקורס מלווה את הפרקטיקום במערכת הרפואית

2

   

רפואה

 
  

פסיכו-פרמקולוגיה

2

 

מחקר

 

סדנא תזה מ.א. (א')

2

סדנא תזה מ.א. (ב')

2

 

סטטיסטיקה מתקדמת ושיטות מחקר בפסיכולוגיה מחקרית (א')

2

סטטיסטיקה מתקדמת ושיטות מחקר בפסיכולוגיה רפואית (ב')

2

 

תרגול בסטטיסטיקה (א')

2

תרגול בסטטיסטיקה

2

 

מחקר תזה מ.א. (א')

 

מחקר תזה מ.א. (ב')

2

 

סה"כ נק"ז

16

סה"כ נק"ז

14

 

סמסטר א'

נק"ז

מחקר תזה מ.א. (ג')

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 72 ש"ס.

בתכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה.

 

תנאי קבלה

חוג הלימודיםממוצע תואר ראשוןדרישות נוספות
.M.A עם תזה בפסיכולוגיה רפואית
90 בחוגים פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות מתאם בציון 100

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

 

*קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

AAC Version 2.9