מלאת סקרנות?

במסגרת תכנית הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של נושאים: התנהגות ארגונית, מבנה ארגוני, משאבי אנוש, החברה הישראלית ותרבותה, פסיכולוגיה חברתית, דתות בישראל ובעולם, מגדר ומזרחיות.הלימודים מתקיימים במתכונת דו-חוגית וניתן לשלבם בלימודים בחוגים הבאים: פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, פוליטיקה וממשל, לימודי ארץ ישראל ותיירות.השילוב בלימודי דיסציפלינה נוספת מרחיב את בסיס הידע של הסטודנטים ומאפשר להם המשך לימודים לתארים מתקדמים במגוון רחב של מקצועות.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה המסלול הדו-חוגי

שנה א'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא וליבה

מבוא לסוציולוגיה

4

מבוא לאנתרופולוגיה

3

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

קורסים מתודולוגיים

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

שימושי מחשב

2

כתיבה מדעית

2

קורסי יצירה יהודית  

ספרות תלמודית

2

ספרות תלמודית

2

שנה ב'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

החברה הישראלית

3

החברה הישראלית

3

קורסים מתודולוגיים

 

 

שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות

3

שיטות מחקר כמותיות א'

2

שיטות מחקר כמותיות ב'

2

קורסי בחירה (8 ש"ס)

דת וחברה

2

אקולוגיה, סביבה ותרבות

2

הגירה והשתלבות

2

פיתוח שירותי אנוש בהלימה תרבותית

2

סמינריונים (4 ש"ס)

סנקרטיזם - שילוב תרבויות כפתרון לקונפליקטים

2

סנקרטיזם - שילוב תרבויות כפתרון לקונפליקטים

2

מסורת, המשכיות ושינוי

 

מסורת, המשכיות ושינוי

 

תרבות ארגונית

 

תרבות ארגונית

 

קורסי יצירה יהודית  

ספרות מקראית

2

ספרות מקראית

2

רעיונות בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות בפילוסופיה יהודית

2

 

שנה ג'

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי ליבה

תיאוריות  סוציולוגיות

2

תיאוריות אנתרופולוגיות

2

קורסי בחירה ( 6 ש"ס)

החוויה הנשית-מזרחית בישראלית

2

ריבוד חברתי

2

מגדר וחברה

2

חוזרים בתשובה חוזרים בשאלה

 

 

 

 

 

סמינריונים (4 ש"ס)

סוציולוגיה של מקצועות פרופסיונליים

2

סוציולוגיה של מקצועות פרופסיונליים

2

מגשרים בין תרבותיים

 

מגשרים בין תרבותיים

 

מגדר ותרבות

 

מגדר ותרבות

 

קורסי יצירה יהודית  

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה