במסגרת תכנית הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של נושאים: התנהגות ארגונית, מבנה ארגוני, משאבי אנוש, החברה הישראלית ותרבותה, פסיכולוגיה חברתית, דתות בישראל ובעולם, מגדר ומזרחיות.הלימודים מתקיימים במתכונת דו-חוגית וניתן לשלבם בלימודים בחוגים הבאים: קרימינולוגיה, פוליטיקה וממשל. השילוב בלימודי דיסציפלינה נוספת מרחיב את בסיס הידע של הסטודנטים ומאפשר להם המשך לימודים לתארים מתקדמים במגוון רחב של מקצועות.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה המסלול הדו-חוגי

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי מבוא

מבוא לסוציולוגיה

4

מבוא לאנתרופולוגיה

3

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

4

קורסי מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

כתיבה מדעית

2

שימושי מחשב

2

יצירה יהודית

ספרות תלמודית

 

ספרות תלמודית

4

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי ליבה

החברה הישראלית

 

החברה הישראלית

6

קורסי מתודולוגיה

שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות

3

 

 

שיטות מחקר כמותיות א'

2

שיטות מחקר כמותיות ב'

2

קורס בחירה משותפים לשנים ב' ו- ג'

ארגונים ושינוי חברתי

2

רשתות חברתיות ותעסוקה בחברה החרדית

2

סוגיות חברתיות ותרבויות סביב לידה והולדה

2

 

 

סמינריונים א'- לבחירה 1 מתוך הרשימה

מפגש בין תרבויות וסינקרטיזם

 

מפגש בין תרבויות וסינקרטיזם

4

נשים וגברים בשוק העבודה

 

נשים וגברים בשוק העבודה

4

סוציולוגיה של ארגוני הבריאות

 

סוציולוגיה של ארגוני הבריאות

4

יצירה יהודית

חברה ורווחה בהגות חכמי ישראל

 

חברה ורווחה בהגות חכמי ישראל

4

רעיונות בפילוסופיה יהודית

 

רעיונות בפילוסופיה יהודית

4

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי ליבה

תיאוריות סוציולוגיות

2

תיאוריות אנתרופולוגיות

2

קורס בחירה משותפים לשנים ב' ו- ג'

סוציולוגיה של ארגונים

4

טקסים בחברה משתנה

2

סמינריונים ב'- לבחירה 1 מתוך הרשימה

אנתרופולוגיה יישומית

 

אנתרופולוגיה יישומית

4

המשאב האנושי בארגון- ההיבט התרבותי

 

המשאב האנושי בארגון- ההיבט התרבותי

4

יצירה יהודית

תולדות עם ישראל

 

תולדות עם ישראל

4

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

AAC Version 2.9