דוגל בהצלחה?

אייקון תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > פוליטקה וממשל > תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון משלבת קורסים תיאורטיים, סדנאות וסיורים לימודיים ומעודכנת בהתאם לדרישות תכניות התואר השני.

המכללה האקדמית אשקלון מציעה את לימודי פוליטיקה וממשל במתכונת דו חוגית המאפשרת שילוב חוג נוסף: קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. תכנית הלימודים תואמת את צורכי התלמידים, וידידותית לסטודנטים בעניין שילוב עבודה סדירה ולימודים אקדמיים.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בפוליטיקה וממשל - מסלול דו חוגי

שנה א'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא

האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני

3

 

 

משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל

3

 

 

דיפלומטיה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינלאומיים

3

 

 

קורסי ליבה

 

 

מחשבה מדינית בעידן המודרני

2

 

 

מינהל ומדיניות ציבורית

2

 

 

פוליטיקה השוואתית - מוסדות ותהליכים

2

סדנא

 

 

חקר פוליטיקה -כיצד ?

1

קורסים מתודולוגיים

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

שימושי מחשב

2

 

 

כתיבה מדעית

2

 

 

קורסי יצירה יהודית  

ספרות תלמודית

2

ספרות תלמודית

2

שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

סדנא מתקדמת

בין האזרח לבין רשויות השלטון

2

 

 

קורסי בחירה  (8 ש"ס)

סין והגיאופוליטיקה של המזרח התיכון

2

בין דימונה לטהרן: סוגיות בתחום הגרעיני במזרח התיכון

2

מנהיגות ישראל במבחן הזמן 

2

ארגוני טרור בינלאומיים

2

סמינריונים (4 ש"ס)

דת, חברה ופוליטיקה בישראל

2

דת, חברה ופוליטיקה בישראל

2

מדיניות הביטחון של ישראל: המשכיות מול שינוי

 

מדיניות הביטחון של ישראל: המשכיות מול שינוי

 

קורסים מתודולוגיים

שיטות מחקר כמותיות א'

2

שיטות מחקר כמותיות ב'

2

שיטות מחקר איכותניות אנתרופולוגיות

3

 

 

סדנא מתקדמת

 

 

בן האזרח לבין רשויות השלטון

2

קורסי יצירה יהודית  

ספרות מקראית

2

ספרות מקראית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

שנה ג'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי בחירה (6 ש"ס)

מדיניות החוץ של ארה"ב כלפי ישראל: ריאליזם מול אידיאליזם

2

איחוד או היפרדות באירופה : התנועות הלאומיות והאתניות מול הרצון לאיחוד

2

צרכנות חברה ומדיניות

2

מנהיגות ישראלית במבחן הזמן

 

סדנא מתקדמת

יחסי החוץ של מדינת ישראל

2

 

 

סמינריונים (4 ש"ס)

הרעיון הדמוקרטי מיוון העתיקה עד ימינו

2

הרעיון הדמוקרטי מיוון העתיקה עד ימינו

2

דת חברה ופוליטיקה בישראל

 

דת חברה ופוליטיקה בישראל

 

קורסי יצירה יהודית  

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

כתובות היסטוריות מתקופת המקרא

2

 

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.