אייקון תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > פוליטקה וממשל > תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון משלבת קורסים תיאורטיים, סדנאות וסיורים לימודיים ומעודכנת בהתאם לדרישות תכניות התואר השני.

המכללה האקדמית אשקלון מציעה את לימודי פוליטיקה וממשל במתכונת דו חוגית המאפשרת שילוב חוג נוסף: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. תכנית הלימודים תואמת את צורכי התלמידים, וידידותית לסטודנטים בעניין שילוב עבודה סדירה ולימודים אקדמיים.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בפוליטיקה וממשל – מסלול דו חוגי

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי מבוא

 

קורסי ליבה

 

האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני

3

מחשבה מידנית בעידן המודרני

3

משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל

3

מנהל ומדיניות ציבורית

2

דיפלומטיה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינלאומיים

3

פוליטיקה השוואתית- מוסדות ותהליכים

2

סדנא

 

 

 

חקר פוליטיקה- כיצד?

1

 

 

קורסי מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

כתיבה מדעית

2

שימושי מחשב

2

יצירה יהודית

ספרות תלמודית

4

ספרות תלמודית

4

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

סדנא מתקדמת

בין האזרח לרשויות השלטון

2

 

 

קורסי מתודולוגיה

שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות

3

 

 

שיטות מחקר כמותיות א'

2

שיטות מחקר כמותיות ב'

2

קורס בחירה משותפים לשנים ב' ו- ג'

מנהיגות וקבלת החלטות

2

סין והגיאופוליטיקה של המזרח התיכון

2

מפלגה ואידאולוגיה

2

ניהול משאבי אנוש במגזר הציבורי

2

קביעת סדר יום ציבורי

2

חברה ופוליטיקה בצרפת

2

 

 

צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית

2

סמינריונים א'- משותפים לשנים ב' ו- ג'- לבחירה 1 מתוך הרשימה

סוגיות וקונפליקטים בינלאומיים במאה ה-20

2

סוגיות וקונפליקטים בינלאומיים במאה ה-20

2

דת, חברה ופוליטיקה בישראל

2

דת, חברה ופוליטיקה בישראל

2

חרויות הפרט מהמשפט הפלילי

2

חרויות הפרט מהמשפט הפלילי

2

יצירה יהודית

חברה ורווחה בהגות חכמי ישראל

2

חברה ורווחה בהגות חכמי ישראל

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורס בחירה משותפים לשנים ב' ו- ג'- לבחירה 2 מתוך הרשימה בכל סמסטר

מנהיגות וקבלת החלטות

2

ניהול משאבי אנוש במגזר הציבורי

2

קביעת סדר ציבורי

2

חברה ופוליטיקה בצרפת

2

מפלגה ואידאולוגיה

2

סין והגיאופוליטיקה של המזרח התיכון

2

 

 

צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית

2

סדנא מתקדמת

יחסי החוץ של מדינת ישראל

2

 

 

סמינריונים – משותפים לשנים ב' ו- ג'- לבחירה 1 מתוך הרשימה

סוגיות וקונפליקטים בינלאומיים במאה ה-20

2

סוגיות וקונפליקטים בינלאומיים במאה ה-20

2

דת, חברה ופוליטיקה בישראל

2

דת, חברה ופוליטיקה בישראל

2

חירויות הפרט מהמשפט הפלילי

2

חירויות הפרט מהמשפט הפלילי

2

יצירה יהודית

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

קורסי העשרה

צבא וחברה בישראל

2

 

 

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

AAC Version 2.9