רוצה לכבוש את העולם?

אייקון תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > תיירות > תכנית הלימודים

תכנית הלימודים נועדה לכל המבקש להכיר מקרוב את מאפייני ענף התיירות בארץ ובעולם. התכנית מתאימה לכל העוסקים בענף הרוצים להרחיב את השכלתם ולכל המעוניינים לעסוק בעתיד בתחום התיירות.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית בשילוב חוג שני לבחירה: לימודי ארץ ישראל, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פוליטיקה וממשל, פסיכולוגיה, וקרימינולוגיה. צירוף לימודי תיירות  ולימודי ארץ ישראל מתאים במיוחד למורי דרך המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים האלה. ניתן להכיר עד 30 נ"ז (מתוך 120 ובכפוף להתאמה בתכני הקורסים) לבעלי רישיון מורה דרך.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בלימודי תיירות 

שנה א'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא

מבוא לתעשיית התיירות

2

מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של תיירות

2

שיווק תיירות

2

מבוא לכלכלה

3

 

 

מבוא לניהול תיירות

2

קורסי חובה

ניהול תיירות דת ומורשת

2

ניהול תיירות דת ומורשת

2

קורסי מתודולוגיה

כתיבה מדעית והדרכה ביבליוגרפית

2

 

 

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא

יסודות החשבונאות

3

 

 

קורסי מתודולוגיה

שיטות מחקר א'

2

שיטות מחקר ב'

2

קורסי חובה

 

 

 

דיני תיירות ומלונאות

2

תכנון ופיתוח אתרי תיירות

2

פרקטיקום מודרך בתיירות ומלונאות

2

 

 

ניהול מיזמי תיירות

2

סוגיות מרכזיות בניהול תיירות

2

פרוסמינריון – (4 ש"ס )

תיירות עירונית – מחנה מחקר

2

תיירות עירונית – מחנה מחקר

2

תיירות כפרית- מחנה מחקר

 

תיירות כפרית -  מחנה מחקר

 

שנה ג'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי חובה

תיירות בת קיימא

2

הערכת פרויקטים תיירותיים

2

אסטרטגיה ויזמות בתיירות

2

ניהול משאבי אנוש בתיירות

2

 

 

סדנא בשיווק תיירות

2

סמינריונים (4 ש"ס)

תיירות באגן הים התיכון

2

תיירות באגן הים התיכון

2

תיירות וסביבה בישראל

 

תיירות וסביבה בישראל

 

תיירות ישראלית ותיירות יהודית בארץ ובחו"ל

 

תיירות ישראלית ותיירות יהודית בארץ ובחו"ל

 

קורסי בחירה (2 ש"ס)

 

 

ניהול תחבורה בתיירות

2

 

 

ניהול קונפליקטים בתיירות ופעילות פנאי

 

 

 

תיירות במעגל החיים

 

 

 

ניהול מוזיאונים

 

קורסי יצירה יהודית  

עליה לרגל ותיירות דתית במסורת היהודית

2

 

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.