אייקון תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > תיירות > תכנית הלימודים

תכנית הלימודים נועדה לכל המבקש להכיר מקרוב את מאפייני ענף התיירות בארץ ובעולם. התכנית מתאימה לכל העוסקים בענף הרוצים להרחיב את השכלתם ולכל המעוניינים לעסוק בעתיד בתחום התיירות.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית בשילוב חוג שני לבחירה: לימודי ארץ ישראל.  צירוף לימודי תיירות  ולימודי ארץ ישראל מתאים במיוחד למורי דרך המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים האלה. ניתן להכיר עד 30 נ"ז (מתוך 120 ובכפוף להתאמה בתכני הקורסים) לבעלי רישיון מורה דרך.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בלימודי תיירות 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי מבוא

מבוא לתעשיית התיירות

2

יסודות התיירות

2

מבוא למדעי החברה בתיירות

2

מבוא לכלכלה לתיירות

3

 

 

תיירות דיגיטלית און ליין

2

קורסי חובה

 

 

 

ניהול תיירות דתית ותיירות מורשת

2

ניהול תיירות דתית ותיירות מורשת

2

קורסי מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

 

 

כתיבה מדעית והדרכה ביבליוגרפית

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי חובה

יסודות החשבונאות

3

שימור מורשת

2

דיני תיירות ומלונאות

2

תכנון ופיתוח אתרי תיירות

2

פרקטיקום מודרך בתיירות, מלונאות ופנאי

1

פרקטיקום מודרך בתיירות, מלונאות ופנאי

1

סוגיות מרכזיות בניהול תיירות

2

 

 

קורסי מתודולוגיה

שיטות מחקר א'

2

שיטות מחקר ב'

2

סמינריון א'

פרו סמינריון לפיתוח תיירות מדברית

2

פרו סמינריון לפיתוח תיירות מדברית

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי חובה

תפקיד הרגולטור בענף התיירות

2

תיירות בת קיימא

2

ניהול משאבי אנוש בתיירות

2

אסטרטגיה ויזמות בתיירות

2

סדנא בשיווק תיירות

2

 

 

סמינריון ב'

סמינר חוסן בתיירות

2

סמינר חוסן בתיירות

2

קורסי בחירה

ניהול משברים בתיירות

2

 

 

המוצר התיירותי בישראל: ערים קדושות ותיירות פנאי

2

 

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

AAC Version 2.9