אייקון תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > תיירות > תכנית הלימודים

תכנית הלימודים נועדה לכל המבקש להכיר מקרוב את מאפייני ענף התיירות בארץ ובעולם. התכנית מתאימה לכל העוסקים בענף הרוצים להרחיב את השכלתם ולכל המעוניינים לעסוק בעתיד בתחום התיירות.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית בשילוב חוג שני לבחירה: לימודי ארץ ישראל.  צירוף לימודי תיירות  ולימודי ארץ ישראל מתאים במיוחד למורי דרך המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים האלה. ניתן להכיר עד 30 נ"ז (מתוך 120 ובכפוף להתאמה בתכני הקורסים) לבעלי רישיון מורה דרך.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בלימודי תיירות 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי ליבה

מדינת ישראל בעשור הראשון

2

אדריכלות ואמנות בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית-ביזנטית

2

ארץ הנגב

2

מישור החוף / ערביי ישראל במאה העשרים

2

    

סמינריון

אתרים קדושים

3

אתרים קדושים

3

קורסי בחירה

נופי תרבות בארץ ישראל

2

המהפכה העירונית בארץ ישראל

2

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

AAC Version 2.9