בתכנית שלושה מסלולים: מינהל עסקים, משאבי אנוש וחינוך. לכל מסלול חמש חטיבות: החטיבה הראשונה נושאת את שם המסלול. שלוש החטיבות הבאות נגזרות מתוך דיסציפלינות שונות: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, פוליטיקה וממשל, משאבי אנוש, פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי ומינהל עסקים. בחטיבה החמישית קורסי מתודולוגיה: מבוא לסטטיסטיקה, שימושי מחשב, הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית, שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר איכותניות.

התכנית נוסדה עבור הרואים במדעי החברה תחום אנושי מרתק, המשלב מסגרות ידע רבות ומגוונות, עניין אינטלקטואלי וחוויה אישית. כמו כן, עבור אנשים עובדים המבקשים לחוות לימודים עיוניים המשלבים לימודים נוספים ובעלי דגש יישומי.

תכנית הלימודים במסלול למינהל עסקים

שנה א'

 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: מנהל עסקים

מבוא לכלכלה מיקרו

3

מבוא לכלכלה מאקרו

3

יסודות המתמטיקה

2

קורס העשרה במנהל עסקים

2

חטיבה: ביטחון

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

2

קורס העשרה בביטחון

2

חטיבה: ניהול

יסודות הניהול

2

קביעת מדיניות

2

קבלת החלטות

2

 

 

חטיבה: פוליטיקה וממשל

 

 

 

האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני

2

דיפלומטיה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינ"ל

2

משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל

2

ניהול משברים

2

חטיבה: מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

 

 

הדרכה ביבליוגרפית

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

שנה ב'

 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: מנהל עסקים

כלכלת ישראל

2

שיווק בעידן הדיגיטלי

1

עקרונות תורת המימון

2

קורס העשרה במנהל עסקים

2

חטיבה: ביטחון

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

מבוא להיסטוריה והגות צבאית בעת החדשה

2

קורס העשרה בביטחון

2

סיכסוך ישראל ערב

2

חטיבה: ניהול

התנהגות ארגונית

2

מבוא למנהל ציבורי

2

קורס העשרה בניהול

2

קורס העשרה בניהול

2

חטיבה: פוליטיקה וממשל

פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים

2

קורסי העשרה בפוליטיקה וממשל

4

חטיבה: מתודולוגיה

שיטות מחקר כמותיות

2

שיטות מחקר איכותניות

2

שימושי מחשב

2

כתיבה מדעית

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

שנה ג'

 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: מנהל עסקים

בנקים ומוסדות פיננסיים

2

נכנסים נגזרים

2

סמינריון

2

סמינריון

2

קורס העשרה במנהל עסקים

2

קורס העשרה במנהל עסקים

2

חטיבה: ביטחון

דיני בטחון, צבא ומלחמה

2

קורס העשרה בביטחון

2

סמינריון

2

סמינריון

2

חטיבה: ניהול

ניהול שינויים בארגון

2

משברים בארגונים

2

 

 

קורס העשרה בניהול

2

חטיבה: פוליטיקה וממשל

כלכלה פוליטית

2

האיחוד האירופאי: מוסדות ותהליכים

2

קורס העשרה בפוליטיקה וממשל

2

 

 

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

סמינר בן חוגי

2

 

 

 

תכנית הלימודים במסלול משאבי אנוש

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש

2

פיתוח והכשרת עובדים

2

שיטת הנעה ותגמול

2

יחסי עבודה

2

חטיבה: תקשורת

מבוא לתקשורת

2

תקשורת המונים

2

תולדות התקשורת

 

 

 

חטיבה: ניהול

יסודות הניהול

2

קביעת מדיניות

2

קבלת החלטות

2

 

 

חטיבה: פוליטיקה וממשל

 

 

 

האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני

2

דיפלומטיה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינ"ל

2

משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל

2

ניהול משברים

2

חטיבה: מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

 

 

הדרכה ביבליוגרפית

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: משאבי אנוש

ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

2

גיוס ומיון עובדים

1

קורס העשרה במשאבי אנוש

2

קורס העשרה במשאבי אנוש

2

 

 

ניהול יכולות

2

חטיבה: תקשורת

התקשורת בישראל

2

תקשורת חזותית

2

קורס העשרה בתקשורת

2

קורס העשרה בתקשורת

2

חטיבה: ניהול

התנהגות ארגונית

2

מבוא למנהל ציבורי

2

קורס העשרה בניהול

2

קורס העשרה בניהול

2

חטיבה: פוליטיקה וממשל

פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים

2

קורסי העשרה בפוליטיקה וממשל

2

חטיבה: מתודולוגיה

שיטות מחקר כמותיות

2

שיטות מחקר איכותניות

2

שימושי מחשב

2

כתיבה מדעית

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: משאבי אנוש

סמינר במשאבי אנוש: מפגשים עם פרקטיקה

2

ניהול פיתוח צוותי עבודה

2

סמינריון

2

סמינריון

2

קורס העשרה במשאבי אנוש

2

קורס העשרה במשאבי אנוש

2

חטיבה: תקשורת

תקשורת מקוונת

2

יחסי ציבור ואסטרטגיה תקשורתית

2

קורס העשרה בתקשורת

2

 

 

חטיבה: ניהול

ניהול שינויים בארגון

2

משברים בארגונים

2

 

 

קורס העשרה בניהול

2

חטיבה: פוליטיקה וממשל

סמינריון

2

סמינריון

2

קורס העשרה בפוליטיקה וממשל

2

קורס העשרה בפוליטיקה וממשל

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

סמינר בן חוגי

2

 

 

תכנית הלימודים במסלול חינוך

 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: חינוך

מבוא לתורת החינוך וההוראה

2

תולדות החינוך

2

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

2

יסודות בסוציולוגיה

2

חטיבה: פסיכולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית

 

חטיבה: ייעוץ חינוכי

מבוא לייעוץ חינוכי

4

ייעוץ מניעתי

2

 

 

קורס העשרה בייעוץ חינוכי

2

חטיבה: סוציולוגיה

 

 

 

מבוא לסוציולוגיה

2

מבוא לאנתרופולוגיה

2

יחסי ציבור

2

 

 

חטיבה: מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

2

מבוא לסטטיסטיקה ב'

2

 

 

הדרכה ביבליוגרפית

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: חינוך

הטכנולוגיה בחינוך

2

קורס העשרה בחינוך

4

הערכת הישגים לימודיים

2

משאבי אינטרנט

2

קורס העשרה בחינוך

2

 

 

חטיבה: פסיכולוגיה

פסיכולוגיה קוגניטיבית

2

קורס העשרה בפסיכולוגיה

2

חטיבה: ייעוץ חינוכי

התפתחות קריירה: ייעוץ והדרכה

2

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

2

 

 

קורס העשרה בייעוץ חינוכי

2

חטיבה: סוציולוגיה

 

 

 

החברה הישראלית

2

סוציולוגיה של מקצועות פרופסיונליים

2

קורס העשרה בייעוץ חינוכי

2

 

 

חטיבה: מתודולוגיה

שימושי מחשב

2

שיטות מחקר איכותניות

2

שיטות מחקר כמותיות

2

כתיבה מדעית

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

חטיבה: חינוך

הרצאה וסדנה: תכנון ביקורת והערכה של תכניות לימודים

2

שילוב תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל

2

סמינריון

2

סמינריון

2

קורס העשרה בחינוך

2

 

 

חטיבה: פסיכולוגיה

קורס העשרה בפסיכולוגיה

2

קורס העשרה בפסיכולוגיה

2

סמינריון

2

סמינריון

2

חטיבה: ייעוץ חינוכי

סדנה: אפיוני ילדים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות

2

הבנת הפרט ראייה חינוכית

2

קורס העשרה בייעוץ חינוכי

2

קורס העשרה בייעוץ חינוכי

2

חטיבה: סוציולוגיה

 

 

 

מגדר וחברה

2

תרבות בעידן של שינויים חברתיים

2

קורס העשרה בסוציולוגיה

2

קורס העשרה בסוציולוגיה

2

חטיבה: קורסי העשרה

קורס העשרה במדעי היהדות

2

סמינר בין חוגי

2

קורס העשרה במדעי החברה

2

 

 

סה"כ שעות לתואר : 120 שעות סמסטריאליות

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה.

AAC Version 2.9