התכנית משלבת בין הקנייה של ידע פסיכולוגי כללי בלימודים תאורטיים והתנסות הלכה למעשה בקורסים מתודולוגיים ובין התנסות במעבדת המחקר של החוג.

בנוסף, מוצעת לסטודנטים הזדמנות להשתלב בהתנסות מעשית במסגרות טיפוליות ולהכיר את עבודת הפסיכולוג בשטח.

לתכנית המוצעת שני בסיסים המקנים לה ערך מוסף מבחינה אקדמית.

הראשון: התכנית מדגישה את  ההיבט המחקרי של לימודי הפסיכולוגיה מאחר שלימודים גבוהים ולימודי פסיכולוגיה בעיקר דורשים יסודות מתודולוגיים איתנים

השני: בתכנית קורסי העמקה בכמה נושאים בפסיכולוגיה דבר המקנה לסטודנט הזדמנות להכיר נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה.

החוג לפסיכולוגיה מציעה את לימודי הפסיכולוגיה בשני מסלולים:

 

מסלול מורחב (חד-חוגי)

תכנית לימודים ייחודית למכללה האקדמית אשקלון. בתכנית ניכר הניסיון הרב שנצבר במהלך השנים. התכנית מעניקה ללומדים תשתית אקדמית איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים בכל אחת מהאוניברסיטאות בארץ ובעולם. במסלול המורחב יזכו הסטודנטים להיחשף לכמה נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה המרחיבים את אופקיהם והמעמיקים את ידיעותיהם בפסיכולוגיה.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בפסיכולוגיה – המסלול החד-חוגי

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי מבוא

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

2

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

סוגיות בהורות

2

חישה ותפיסה

2

חטיבה מתודולוגית

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

4

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'

4

חטיבה כללית

תקשורת בין אישית א'

2

תקשורת בין אישית ב'

2

יצירה יהודית

ספרות תלמודית

4

 

 

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי ליבה

קריאה ביקורתית

2

קריאה ביקורתית

2

תיאוריות באישיות

4

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

מעבדה ניסויית – הרצאה

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

2

מעבדה ניסויית א'

2

מעבדה ניסויית ב'

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

2

למידה

2

חטיבה מתודולוגית

סטטיסטיקה רב משתנית

3

שיטות מחקר ב'

3

שיטות מחקר א'

3

פרו סמינריון

2

פסיכולוגיה עיונית מחקרית

 

 

תפיסת פנים

2

יצירה יהודית

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי ליבה

 

 

מבוא לתורת המבחנים

2

פסיכולוגיה רפואית

פסיכולוגיה של טעות רפואית

2

 

 

היבטים פסיכולוגיים על חקר המוח

2

היבטים פסיכולוגיים על חקר המוח

2

מבוא לפסיכותרפיה

2

התמכרויות: גורמים, אבחון וטיפול

2

פסיכופתולוגיה

התמודדות עם מחלות ונכויות קשות וממושכות

2

ויסות רגשי

2

פסיכופתולוגיה התפתחותית

3

היווצרות פתולוגיה: תהליכים פסיכו-דינמיים

2

פסיכולוגיה עיונית מחקרית

הבסיס המוחי של מתמטיקה

2

הפרעות נפש בילדות: מחקר ויישום

2

מבחנים בחיי היום יום

2

 

 

פרקטיקום מחקרי

מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית

2

מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית  

2

סמינריונים

סמינריון עיוני: התקשרות לאורך מעגל החיים  

2

סמינריון עיוני: התקשרות לאורך מעגל החיים  

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזקנה

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזקנה

2

יצירה יהודית

 

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

מסלול דו-חוגי

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים לשלב את לימודי הפסיכולוגיה בלימודים אחרים ממדעי החברה: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. הלומדים במסלול זה ייהנו מתכנית עשירה המאפשרת להם להעמיק את הבנתם.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בפסיכולוגיה – המסלול הדו-חוגי

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי מבוא

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

2

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

 

 

חישה ותפיסה

2

חטיבה מתודולוגית

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

4

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'

4

יצירה יהודית

ספרות תלמודית

4

 

 

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי ליבה

קריאה ביקורתית

2

קריאה ביקורתית

2

תיאוריות באישיות

4

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

מעבדה ניסויית – הרצאה

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

2

מעבדה ניסויית א'

2

מעבדה ניסויית ב'

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

2

 

 

חטיבה מתודולוגית

סטטיסטיקה רב משתנית

3

שיטות מחקר ב'

3

שיטות מחקר א'

3

פרו סמינריון

2

יצירה יהודית

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

פרקטיקום מחקרי

מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית

2

מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית  

2

סמינריונים (לבחירה 1 מתוך 2)

סמינריון עיוני: התקשרות לאורך מעגל החיים  

2

סמינריון עיוני: התקשרות לאורך מעגל החיים  

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזקנה

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזקנה

2

יצירה יהודית

 

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

AAC Version 2.9