התכנית משלבת בין הקנייה של ידע פסיכולוגי כללי בלימודים תאורטיים והתנסות הלכה למעשה בקורסים מתודולוגיים ובין התנסות במעבדת המחקר של החוג.

בנוסף, מוצעת לסטודנטים הזדמנות להשתלב בהתנסות מעשית במסגרות טיפוליות ולהכיר את עבודת הפסיכולוג בשטח.

לתכנית המוצעת שני בסיסים המקנים לה ערך מוסף מבחינה אקדמית.

הראשון: התכנית מדגישה את  ההיבט המחקרי של לימודי הפסיכולוגיה מאחר שלימודים גבוהים ולימודי פסיכולוגיה בעיקר דורשים יסודות מתודולוגיים איתנים

השני: בתכנית קורסי העמקה בכמה נושאים בפסיכולוגיה דבר המקנה לסטודנט הזדמנות להכיר נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה.

החוג לפסיכולוגיה מציעה את לימודי הפסיכולוגיה בשני מסלולים:

 

מסלול מורחב (חד-חוגי)

תכנית לימודים ייחודית למכללה האקדמית אשקלון. בתכנית ניכר הניסיון הרב שנצבר במהלך השנים. התכנית מעניקה ללומדים תשתית אקדמית איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים בכל אחת מהאוניברסיטאות בארץ ובעולם. במסלול המורחב יזכו הסטודנטים להיחשף לכמה נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה המרחיבים את אופקיהם והמעמיקים את ידיעותיהם בפסיכולוגיה.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בפסיכולוגיה – המסלול החד-חוגי

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי מבוא

מבוא לפסיכולוגיה

4

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

4

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

4

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

4

 

 

חישה ותפיסה

2

חטיבה מתודולוגית

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

4

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'

4

יצירה יהודית

ספרות תלמודית

2

ספרות תלמודית

2

חטיבה כללית

היסטוריה של הפסיכולוגיה

2

תקשורת בין אישית ב'

2

תקשורת בין אישית א'

2

 

 

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי ליבה

קריאה ביקורתית

2

קריאה ביקורתית

2

למידה

2

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

תיאוריות באישיות

4

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

2

מעבדה ניסויית – הרצאה

2

 

 

מעבדה ניסויית א'

2

מעבדה ניסויית ב'

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

2

 

 

חטיבה מתודולוגית

סטטיסטיקה רב משתנית

3

שיטות מחקר ב'

3

שיטות מחקר א'

3

פרו- סמינריון

2

פסיכולוגיה עיונית מחקרית

 

 

הפרעות אכילה

2

יצירה יהודית

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

מבוא לתורת המבחנים                          2

פסיכולוגיה ארגונית

השלכות פסיכולוגיות חברתיות של המפגש בין קבוצות הטרוגניות

4

יסודות בפסיכולוגיה תעשייתית

2

פסיכולוגיה יישומית

2

קבלת החלטות

2

פסיכופתולוגיה

התמודדות עם מחלות ונכויות קשות וממושכות

2

התמודדות עם מצבי לחץ

2

היווצרות פתולוגיה: תהליכים פסיכו-דינמיים

2

פסיכופתולוגיה התפתחותית

3

פסיכולוגיה עיונית מחקרית

סמים והתנהגות

2

המשחק הממוקד ביחסי ילד – הורה בגיל הרך

2

משחקיית משחק ושיח ילד – הורה

2

 

 

פרקטיקום מחקרי

מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית

2

מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית  

2

סמינריונים

חשיבה היוריסטית  

2

חשיבה היוריסטית

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזקנה

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזקנה

2

יצירה יהודית

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

מסלול דו-חוגי

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים לשלב את לימודי הפסיכולוגיה בלימודים אחרים ממדעי החברה: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ופוליטיקה וממשל. הלומדים במסלול זה ייהנו מתכנית עשירה המאפשרת להם להעמיק את הבנתם.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בפסיכולוגיה – המסלול הדו-חוגי

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא וליבה

מבוא לפסיכולוגיה

4

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

4

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

4

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

4

 

 

חישה ותפיסה

2

קורסים מתודולוגיים

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

 

4

 

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'

4

קורסי יצירה יהודית  

ספרות תלמודית

2

ספרות תלמודית

2

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

תיאוריות באישיות

4

קריאה ביקורתית

4

פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

2

מעבדה ניסויית

2

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

מעבדה ניסויית א'

2

מעבדה ניסויית ב'

2

קורסים מתודולוגיים

סטטיסטיקה רב משתנית

3

שיטות מחקר ב'

3

שיטות מחקר א'

3

פרו-סמינריון

2

קורסי יצירה יהודית  

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

 

 

פסיכולוגיה קוגניטיבית

4

 

 

מבוא לתורת המבחנים

2

פרקטיקום מחקרי (4 ש"ס)

דיוק באמפתיה

2

דיוק ואמפתיה

2

ישנוניות והפרעות שינה

 

ישנוניות והפרעות שינה

 

סמינריונים (לבחירה 4 ש"ס)

סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

2

סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה

 

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה

 

קורסי יצירה יהודית  

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

AAC Version 2.9