חוג הלימודיםממוצע בגרותציון פסיכומטרידרישות נוספותחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.B.A בפסיכולוגיה
(מסלול חד-חוגי)
93575 (ציון רב-תחומי)בגרות באנגלית 4 יח"ל בציון 70 ומעלה.קבלה בתנאי שנה א' לבעלי בגרות 87 ופסיכומטרי 530.
בוגרי מכינת 30+ נדרשים לציון מכינה 90 ופסיכומטרי 600.
בעלי בגרות חו"ל נדרשים בציון פסיכומטרי 600.
.B.A בפסיכולוגיה
(מסלול דו-חוגי)
90בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 65 ומעלה.
בגרות באנגלית 4 יח"ל בציון 70 ומעלה.
בעלי בגרות חו"ל נדרשים לציון פסיכומטרי 600 (ציון רב-תחומי).
בוגרי מכינה ייעודית נדרשים לפסיכומטרי 520.
בוגרי 30+ נדרשים לציון מכינה 90 ופסיכומטרי 600.

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

 

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

 

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים

 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9