חוג הלימודיםממוצע בגרותחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.B.A בלימודים רב-תחומיים במדעי החברה במסלולים: מנהל עסקים, משאבי אנוש, חינוך80קבלה בתנאי שנה א' לבעלי ממוצע בגרות 75+.
בעלי בגרות חו"ל יתקבלו בתנאי שנה א'.

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

 

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

 

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים

 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9