אייקון ייחודיות סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ייחודיות סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תעסוקה אפשרית לבוגרי החוג

תעסוקה אפשרית לבוגרי החוג

29.05.2017

בפני בוגרי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מגוון אפשרויות תעסוקה: • השתלבות בעבודה במשרד הקליטה, בסוכנות היהודית, במרכזי קליטה ובאגפי קליטת עולים ברשויות מקומיות. • הוראה במדעי החברה בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה. • מגוון תפקידים במוסדות וארגונים בסקטור הציבורי: משרדי ממשלה, צה"ל, עיריות, מועצות מקומיות ומתנסי"ם. • תעסוקה בסקטור הפרטי בתחומי כוח אדם, ובארגונים כלכליים וחברתיים. […]

קרא עוד
טובי המרצים וחוקרים בכירים

טובי המרצים וחוקרים בכירים

29.05.2017

סגל המרצים בחוג משלב מצוינות בהוראה ובמחקר. הסגל האקדמי והמנהלי מאפשרים לסטודנטים ליהנות  מתמיכה אקדמית וחברתית במשך כל שנות התואר.

קרא עוד
סקר בוגרים

סקר בוגרים

29.05.2017

על פי נתוני סקר הבוגרים האחרון שערכנו כ-86% מבוגרי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מועסקים.  כמו כן, כ-61% מבוגרי החוג מועסקים במגזר הציבורי.

קרא עוד
קבוצות לימוד קטנות

קבוצות לימוד קטנות

29.05.2017

קבוצות הלימוד במכללה קטנות כדי לאפשר הדרכה צמודה וייעוץ אישי.

קרא עוד
לא עוצרים בתואר ראשון

לא עוצרים בתואר ראשון

29.05.2017

בוגרי החוג המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים יכולים להמשיך את לימודיהם בכל המוסדות האקדמיים בארץ. למבקשים להמשיך לתואר שני אפשרויות רבות: סוציולוגיה ארגונית, אנתרופולוגיה של רפואה, לימודי תרבות, מנהל ציבורי ועוד.

קרא עוד
הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים

הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים

29.05.2017

לקראת סיום הלימודים פועלים המרכז להכוונה תעסוקתית וסגל החוג לחשוף בפני הסטודנטים אפשרויות לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים. לימודי התואר הראשון מעניקים לסטודנטים כלים עיקריים להשתלבות במגוון תפקידים ומקנים בסיס השכלתי ללימודים מתקדמים.

קרא עוד
גמישות תעסוקתית

גמישות תעסוקתית

29.05.2017

לימודי התואר הראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מוצעים במתכונת דו-חוגית, ולפיכך יכול הסטודנט לבחור חוג נוסף ולרכוש ידע מקצועי משלים. בוגר התואר הראשון מתמחה בשני תחומי ידע לכל הפחות, ובכך מגוון את אפשרויות התעסוקה העתידיות.

קרא עוד
AAC Version 2.9