אייקון ייחודיות פוליטיקה וממשל

ייחודיות פוליטיקה וממשל

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות פוליטיקה וממשל
כינוסים אקדמיים

כינוסים אקדמיים

01.06.2017

החוג לפוליטיקה וממשל  מארגן כינוסים אקדמיים לתלמידיו, לסגל המרצים, ולכל המגלה עניין בתחומי מדעי המדינה, פוליטיקה וממשל. הכינוסים האחרונים שנערכו בחוג עסקו בנושא דת ומדינה, מנהל ציבורי דיגיטלי, יחסי צבא וחברה בישראל ועוד.

קרא עוד
קבוצות לימוד קטנות

קבוצות לימוד קטנות

01.06.2017

קבוצות הלימוד במכללה קטנות כדי לאפשר הדרכה צמודה וייעוץ אישי.

קרא עוד
סקר בוגרים

סקר בוגרים

01.06.2017

על פי סקר הבוגרים האחרון שערכנו כ- 95% מבוגרי החוג לפוליטיקה וממשל מועסקים. כמו כן, 60% מועסקים בתחום שלמדו.

קרא עוד
טובי המרצים וחוקרים בכירים

טובי המרצים וחוקרים בכירים

01.06.2017

בהם ראשי מחלקות למדעי המדינה לשעבר באוניברסיטאות המייצגים תחומים מגוונים של מדעי המדינה, פוליטיקה וממשל. הסגל האקדמי משלב מצוינות בהוראה ומחקר פעיל. הסגל האקדמי והמנהלי מאפשרים לסטודנטים ליהנות  מתמיכה אקדמית וחברתית במשך כל שנות התואר.

קרא עוד
הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים

הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים

01.06.2017

לקראת סיום הלימודים פועלים אנשי החוג לחשוף בפני הסטודנטים אפשרויות לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים. לשם כך נוהג החוג לקיים סדנאות בנושא הכוונה לתעסוקה. לימודי התואר הראשון מעניקים לסטודנטים כלים עיקריים להשתלבות בפוליטיקה בישראל, ומקנים בסיס השכלתי ללימודים מתקדמים.

קרא עוד
חווית לימודים עשירה

חווית לימודים עשירה

01.06.2017

במסגרת תכנית הלימודים מתקיימים מפגשים עם מקבלי החלטות ובהם שופטים, שרים, חברי כנסת ועוזריהם. כמו כן ישנם סיורים לימודיים במוסדות רשויות המדינה והשלטון.

קרא עוד
AAC Version 2.9