מאמינים בשינוי חברתי?

אייקון תואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

תואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לעבודה סוציאלית > הפקולטה לעבודה סוציאלית > .B.S.W בעבודה סוציאלית > תואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

מטרת התכנית

התכנית מקנה ידע ומיומנויות לעבודה עם הפרט, הקבוצה והקהילה. היא מכשירה עובדים סוציאליים להתמודדות עם בעיות של אבטלה, אלימות, סמים ועוני. התמודדות יעילה עם בעיות אישיות וחברתיות מחייבת יישום של גישה מערכתית, נוסף על הטיפול הפרטני המסורתי. תכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. דגש מיוחד ניתן להיבטים הטיפוליים והיישומיים, לצד היבטים רחבים של החברה בישראל ושינוי מדיניות.

עם קבלת התואר הראשון מוסמכים הבוגרים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעבוד במקצוע.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים היא תלת-שנתית. היא כוללת חטיבות לימוד עיוניות ומעשיות, סדנאות ומוקדי למידה. החל מהשנה הראשונה משתתפים הסטודנטים בהכשרה מעשית בשירותי הרווחה או בשירותים ובסוכנויות שהוכרו כמתאימים להכשרת סטודנטים בכל רחבי הארץ. ההכשרה המעשית חושפת את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו מתבצעת פעילות העובדים הסוציאליים בשטח. תחומי ההכשרה המעשית כוללים התמחות בטיפול פרטני, הנחייה של קבוצות, ליווי של פרויקטים קהילתיים והכשרה בתחום של שינוי מדיניות. בסוף שנת הלימודים הראשונה בוחר הסטודנט במסלול התמחות: פרטני או קהילתי.

מסלול ההתמחות הפרטני – מתמקד בפרט ובמשפחה מתוך הסתכלות מערכתית. הלימודים במסלול זה כוללים גם התמחות בתחומי העבודה הקהילתית ומדיניות חברתית.

מסלול ההתמחות הקהילתי – מתמקד בגישה קהילתית ושינויים חברתיים. הלימודים במסלול זה כוללים התמחות גם בכל מרכיבי הלימודים במסלול ההתמחות הפרטני – הפרט והמשפחה.

הדגשים בכל אחד ממסלולי ההתמחות – פרטני וקהילתי – באים לידי ביטוי הן בהיבט העיוני-אקדמי והן בהיבט ההכשרה המעשית

 

 תכנית הלימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בעבודה סוציאלית

שנה א'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

 

תהליכים אישיים וחברתיים

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

פסיכולוגיה התפתחותית א'

2

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

2

המשפחה כמערכת

2

תיאוריות באישיות

2

מבוא לסוציולוגיה (האדם בסביבתו)

2

רב תרבותיות בחברה הישראלית

2

דרכי התערבות והכשרה מעשית

יסודות בעבודה סוציאלית

2

יסודות בעבודה סוציאלית

2

הכשרה מעשית (שנה א')

2

הכשרה מעשית (שנה א')

2

לימודי מחקר

מבוא לסטטיסטיקה א'

2

מבוא לסטטיסטיקה ב'

2

כתיבה מדעית

2

 

 

מדיניות ושירותים

מבוא לכלכלה

2

מבוא לרווחה חברתית

2

קורסי יצירה יהודית

ספרות תלמודית  

2

 

 

שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

 

תהליכים אישיים וחברתיים

ילדים בסיכון

2

פסיכופתולוגיה

2

טיפול בילדים ומשפחותיהם

2

עקרונות הטיפול הקוגניטיבי

2

גישה קהילתית

2

עבודה קהילתית לפרטניים

2

דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

הכשרה מעשית (שנה ב')

4

הכשרה מעשית (שנה ב')

4

שיטות התערבות עם הקבוצה

2

 

 

לימודי מחקר

שיטות מחקר א'

2

שיטות מחקר ב'

2

שיטות מחקר איכותניות

2

 

 

אתיקה, משפט, מדיניות ושירותים

שירותים ואוכלוסייה

2

שירותים חברתיים

2

המשפט וטיב ההתערבות במשפחה

2

פרקטיקת מדיניות

2

ערכים ואתיקה בעבודה סוציאלית

2

 

 

קורסי יצירה יהודית

תולדות עם ישראל בזמננו 

2

תולדות עם ישראל בזמננו

2

שנה ג'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

 

תהליכים אישיים וחברתיים

טיפול קוגניטיבי בהפרעות ציר 1

2

טיפול זוגי

2

דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב' או עבודה קהילתית ב'*

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב' או עבודה קהילתית ב'*

2

הכשרה מעשית (שנה ג')*

6

הכשרה מעשית (שנה ג')*

6

עבודה סוציאלית עם קבוצות 2

2

עבודה סוציאלית עם קבוצות 2

2

לימודי מחקר

 

 

 

סמינריון מחקרי

2

סמינריון מחקרי

2

מוקדים (2 מתוך 4)

התמודדות עם מצבי משבר וטראומה*

2

התמודדות עם מצבי משבר וטראומה*

2

מוקד עוני***

2

מוקד עוני***

2

מוקד התמכרויות***

מוקד התמכרויות***

מוקד הגירה***

מוקד הגירה***

קורס העשרה

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

 

 

     

*בהתאם למסלול הלימוד

**נלמד בכל המודלים

***משתנה בין המודלים

 

תכנית הלימודים בפקולטה מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס

יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל המרצים  

בראש הפקולטה עומד פרופ' מנחם מוניקנדם, מייסד הפקולטה והדיקן. פרופ' מוניקנדם הוא חוקר מוביל בתחום מדיניות, מנהל וארגון בעבודה סוציאלית. מחקריו מתמקדים בתחום העוני. הוא כיהן במגוון רחב של תפקידים מקצועיים וציבוריים, לרבות כחבר הוועדה הלאומית למלחמה בעוני והוועדה העליונה לרפורמה בשירותים החברתיים המקומיים. יחד עם פרופ' מוניקנדם מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.