אנו רואים חשיבות בהכנה של בוגרי הפקולטה להתמודדות עם האתגרים העומדים בפניהם כעובדים סוציאליים בעולם העבודה – הציבורי והפרטי. על כן, אנו מציעים כ- 170 מקומות הכשרה מעשית בתחומים מגוונים, בשירותים החברתיים בדרום ובמרכז הארץ.

AAC Version 2.9