מאמינים בשינוי חברתי?

אנו רואים חשיבות בהכנה של בוגרי הפקולטה להתמודדות עם האתגרים העומדים בפניהם כעובדים סוציאליים בעולם העבודה – הציבורי והפרטי. על כן, כבר בשנת הלימודים הראשונה אנו מציעים 170 מקומות הכשרה מעשית בתחומים מגוונים, בשירותים החברתיים בדרום הארץ, במרכז ובצפון.