הכשרה מעשית מהווה חלק נכבד ביותר מתהליך למידת המקצוע וגיבוש הזהות המקצועית. מקומות הכשרה מגוונים ובפריסה גיאוגרפית (שירות ראשי/שירות משני).

מטרות ההכשרה המעשית

  • פיתוח יכולת וכישורים להשתמש בידע הנלמד בכתה ובשדה בעבודתו של הסטודנט עם הפונים.
  • לימוד דרכי פעילותו של השירות.
  • פיתוח מיומנויות לעבודה עם גורמי רווחה בקהילה.
  • התנסות ביצירת קשרים מקצועיים עם אוכלוסיית מצוקה, והפעלת התערבות בטכניקות של עבודה סוציאלית.

 

הכשרה מעשית הסבה א' ושנה ב' תואר ראשון

הכשרה מעשית הסבה ב' ושנה ג' תואר ראשון

AAC Version 2.9