אייקון הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לעבודה סוציאלית > .B.S.W תכנית להסבת אקדמאים > הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

מטרת התכנית

התכנית מקנה ידע ומיומנויות לעבודה עם הפרט, הקבוצה והקהילה. היא מכשירה עובדים סוציאליים להתמודדות עם בעיות של אבטלה, אלימות, סמים ועוני. התמודדות יעילה עם בעיות אישיות וחברתיות מחייבת יישום של גישה מערכתית, נוסף על הטיפול הפרטני המסורתי. תכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. דגש מיוחד ניתן להיבטים הטיפוליים והיישומיים לצד היבטים רחבים של החברה בישראל ושינוי מדיניות.
עם קבלת התואר הראשון בעבודה סוציאלית מוסמכים הבוגרים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעבוד במקצוע.

התכנית להסבת אקדמאים מכירה בלימודי התואר הראשון של הסטודנטים ומאפשרת להם לרכוש מקצוע מבוקש במהלך שתי שנות לימוד. 

תכנית לימודים

תכנית הלימודים היא דו-שנתית. היא כוללת חטיבות לימוד עיוניות ומעשיות, סדנאות ומוקדי למידה. החל מהשנה הראשונה משתתפים הסטודנטים בהכשרה מעשית בשירותי הרווחה או בשירותים ובסוכנויות שהוכרו כמתאימים להכשרת סטודנטים בכל רחבי הארץ. ההכשרה המעשית חושפת את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו מתבצעת פעילות העובדים הסוציאליים בשטח. תחומי ההכשרה המעשית כוללים התמחות בטיפול פרטני וקבוצתי. במסגרת ההכשרה המעשית יתמקדו הסטודנטים במשפחה מתוך זוית ראיה מערכתית.

לעיתים, המתקבלים ללימודי תכנית ההסבה לעבודה סוציאלית יידרשו בקורסי השלמה (בהתאם ללימודי התואר הראשון). ראה תקנון הכרה בלימודים קודמים

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בעבודה סוציאלית

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

תהליכים אישיים וחברתיים

מבוא לעבודה-סוציאלית 

2

מבוא לעבודה-סוציאלית

2

פסיכולוגיה התפתחותית א

2

פסיכולוגיה התפתחותית ב

2

המשפחה כמערכת

2

תיאוריות באישיות

2

דרכי התערבות והכשרה מעשית

הכשרה מעשית

5

הכשרה מעשית

5

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

שיטות התערבות עם הקבוצה א'

2

 

 

מדיניות ושירותים

שירותים חברתיים

2

רב- תרבותיות בחברה הישראלית

2

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

תהליכים אישיים וחברתיים

פסיכופתולוגיה

2

גישה קהילתית

2

המשפט וטיב ההתערבות במשפחה

2

 

 

דרכי התערבות והכשרה מעשית

הכשרה מעשית

5

הכשרה מעשית

5

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

2

שיטות התערבות עם הקבוצה ב'

2

שיטות התערבות עם הקבוצה ב'

5

מוקדים (4 ש"ס)

מוקד עוני

2

מוקד עוני

2

מוקד התמכרויות

מוקד התמכרויות

מוקד זוגיות וגירושין

מוקד זוגיות וגירושין

מוקד פסיכודינמי

מוקד פסיכודינמי

תכנית הלימודים בפקולטה מוצעת במתכונת מורחבת ומיוחדת. סה"כ שעות לתואר 60 ש"ס.

בתכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה.

תקנון הכרה בלימודים קודמים

סגל מרצים

בראש הפקולטה עומד פרופ' מנחם מוניקנדם, מייסד הפקולטה והדיקן. פרופ' מוניקנדם הוא חוקר מוביל בתחום מדיניות, מנהל וארגון בעבודה סוציאלית. מחקריו מתמקדים בתחום העוני. הוא כיהן במגוון רחב של תפקידים מקצועיים וציבוריים, לרבות כחבר הוועדה הלאומית למלחמה בעוני והוועדה העליונה לרפורמה בשירותים החברתיים המקומיים. יחד עם פרופ' מוניקנדם מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.

AAC Version 2.9