אייקון הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לעבודה סוציאלית > .B.S.W תכנית להסבת אקדמאים > הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

מטרת התכנית

הפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון רואה חשיבות עליונה בהכנת בוגריה לעבודה מקצועית ומתקדמת ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית לפתרון בעיות אנושיות ולמנהיגות בחברה.

התמודדות מיטיבה עם אתגרים בחיים מחייבת יישום של גישה אינטגרטיבית ומערכתית בנוסף על הטיפול הפרטני. תוכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. התכנית שמה דגש על מיומנויות וכישורים יישומיים רב מימדיים מתחומי העבודה הסוציאלית. הבוגרים מוכשרים להיות עובדים סוציאליים אינטגרטיביים, לעבוד בשירותים השונים בתחום מקצועי שצומח במהירות*.  

תכנית לימודים

תוכנית הלימודים תקיימת על פני שנתיים מלאות (3 סמסטרים בשנה) וכוללת למידה עיונית ומעשית, סדנאות ופרקטיקום. כמו כן, משתתפים הסטודנטים בהכשרה מעשית. התכנית מעניקה מסגרת מושגית מפרספקטיבה ביו-פסיכו-סוציאלית בחיי הפרט המשפחה והחברה.

*התכנית מקנה לתלמידים בסיומה תואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) וכשירות המאפשרת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע בהתאם לחוק.

 

 תכנית הלימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בהסבה לעבודה סוציאלית

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קיץ

נ"ז

תהליכים אישיים וחברתיים

תהליכים אישיים וחברתיים

מבוא לעבודה סוציאלית

 

מבוא לעבודה סוציאלית

4

היבטים פסיכולוגיים בעבודה סוציאלית

4

מבוא לעבודה סוציאלית רפואית

2

ילדים ונוער בסיכון

2

המשפחה בראייה אקולוגית

2

מדיניות ושירותים

מדיניות ושירותים

 

שירותים חברתיים

2

שירותים ואוכלוסייה

2

עבודה סוציאלית קהילתית

4

דרכי התערבות

זהות וחברה בע"ס

2

התערבות עם הפרט והמשפחה א'

 

התערבות עם הפרט והמשפחה א'

4

עבודה סוציאלית ומשפט

2

התערבות עם הקבוצה א'

2

 

 

תיאוריות באישיות

2

הכשרה מעשית

 

הכשרה מעשית

10

 

 

קורסי השלמה*

 

 

 

 

 

מבוא לסטטיסטיקה א

2

מבוא לסטטיסטיקה ב

2

 

 

 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קיץ

נ"ז

תהליכים אישיים וחברתיים

תהליכים אישיים וחברתיים

התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

 

התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

4

טיפול זוגי

4

התערבות עם הקבוצה ב'

 

התערבות עם הקבוצה ב'

4

ערכים ואתיקה בעבודה סוציאלית

2

הכשרה מעשית

 

הכשרה מעשית

10

פסיכופתולוגיה

2

פרקטיקום שנתי (3 מתוך היצע משתנה)

יצירה יהודית/בחירה

4

התמכרויות

קורס בחירה

2

טיפול פסיכודינמי

 

 

זוגיות ומשבר

 

 

ילד ונוער

 

 

בריאות הנפש

 

 

בריאות כללית

 

 

קורסי השלמה*

 

 

 

 

 

שיטות מחקר כמותיות

2

שיטות מחקר איכותניות

2

 

 

תכנית הלימודים אינה כוללת השלמות

יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 

תקנון הכרה בלימודים קודמים לחץ כאן

למידע בנוגע להכשרה מעשית לחץ כאן

סגל מרצים

בפקולטה מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. חברי הסגל, בנוסף לעבודתם האקדמית, עובדים במסגרות מקצועיות שונות בתחומי העבודה הסוציאלית והטיפול.

הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.

תנאי קבלה 

חוג לימודיםממוצע תואר ראשוןחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.B.S.W.בעבודה סוציאלית
תכנית להסבת אקדמאים
80
ראיון קבלה
בעלי ממוצע תואר ראשון 78+ יזומנו לראיון אישי בהתאם להחלטת דיקאנית הפקולטה.
בעלי תואר B.ed יתקבלו עם פטור "לא אקדמי" באנגלית

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9