מאמינים בשינוי חברתי?

אייקון הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לעבודה סוציאלית > .B.S.W תכנית להסבת אקדמאים > הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

מטרת התכנית

התכנית מקנה ידע ומיומנויות לעבודה עם הפרט, הקבוצה והקהילה. היא מכשירה עובדים סוציאליים להתמודדות עם בעיות של אבטלה, אלימות, סמים ועוני. התמודדות יעילה עם בעיות אישיות וחברתיות מחייבת יישום של גישה מערכתית, נוסף על הטיפול הפרטני המסורתי. תכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. דגש מיוחד ניתן להיבטים הטיפוליים והיישומיים לצד היבטים רחבים של החברה בישראל ושינוי מדיניות.
עם קבלת התואר הראשון בעבודה סוציאלית מוסמכים הבוגרים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעבוד במקצוע.

התכנית להסבת אקדמאים מכירה בלימודי התואר הראשון של הסטודנטים ומאפשרת להם לרכוש מקצוע מבוקש במהלך שתי שנות לימוד. 

תכנית לימודים

תכנית הלימודים היא דו-שנתית. היא כוללת חטיבות לימוד עיוניות ומעשיות, סדנאות ומוקדי למידה. החל מהשנה הראשונה משתתפים הסטודנטים בהכשרה מעשית בשירותי הרווחה או בשירותים ובסוכנויות שהוכרו כמתאימים להכשרת סטודנטים בכל רחבי הארץ. ההכשרה המעשית חושפת את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו מתבצעת פעילות העובדים הסוציאליים בשטח. תחומי ההכשרה המעשית כוללים התמחות בטיפול פרטני, הנחייה של קבוצות, ליווי של פרויקטים קהילתיים והכשרה בתחום של שינוי מדיניות. החל בשנת הלימודים הראשונה בוחר הסטודנט במסלול התמחות: פרטני או קהילתי.
מסלול ההתמחות הפרטני – מתמקד בפרט ובמשפחה מתוך הסתכלות מערכתית. הלימודים במסלול זה כוללים גם התמחות בתחומי העבודה הקהילתית ומדיניות חברתית.
מסלול ההתמחות הקהילתי – מתמקד בגישה קהילתית ושינויים חברתיים. הלימודים במסלול זה כוללים התמחות גם בכל מרכיבי הלימודים במסלול ההתמחות הפרטני – הפרט והמשפחה.
הדגשים בכל אחד ממסלולי ההתמחות – פרטני וקהילתי – באים לידי ביטוי הן בהיבט העיוני-אקדמי והן בהיבט ההכשרה המעשית.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בעבודה סוציאלית

שנה א'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

תהליכים אישיים וחברתיים

יסודות בעבודה סוציאלית 

2

יסודות בעבודה סוציאלית

2

המשפחה כמערכת

2

פסיכולוגיה התפתחותית א'

2

גישה קהילתית

2

תיאוריות באישיות

2

דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

הכשרה מעשית (הסבה א')

5

הכשרה מעשית (הסבה א')

5

שיטות התערבות עם הקבוצה א'

2

 

 

מדיניות ושירותים

שירותים חברתיים

2

רב תרבותיות בחברה הישראלית

2

שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

תהליכים אישיים וחברתיים

פסיכופתולוגיה

2

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

2

המשפט וטיב ההתערבות במשפחה

2

 

 

דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב' או עבודה קהילתית ב'*

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב' או עבודה קהילתית ב'*

2

הכשרה מעשית (הסבה ב')

5

הכשרה מעשית (הסבה ב')

5

עבודה סוציאלית עם קבוצות 2

2

עבודה סוציאלית עם קבוצות 2

2

מוקדים (4 ש"ס)

מוקד עוני

2

מוקד עוני

2

מוקד התמכרויות

מוקד התמכרויות

מוקד הגירה

מוקד הגירה

מוקד פסיכודינמי

מוקד פסיכודינמי

 

*בהתאם למסלול הלימוד

תכנית הלימודים בפקולטה מוצעת במתכונת מורחבת ומיוחדת. סה"כ שעות לתואר 60 ש"ס.

בתכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה.

תקנון הכרה בלימודים קודמים

סגל מרצים

בראש הפקולטה עומד פרופ' מנחם מוניקנדם, מייסד הפקולטה והדיקן. פרופ' מוניקנדם הוא חוקר מוביל בתחום מדיניות, מנהל וארגון בעבודה סוציאלית. מחקריו מתמקדים בתחום העוני. הוא כיהן במגוון רחב של תפקידים מקצועיים וציבוריים, לרבות כחבר הוועדה הלאומית למלחמה בעוני והוועדה העליונה לרפורמה בשירותים החברתיים המקומיים. יחד עם פרופ' מוניקנדם מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.