אייקון הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לעבודה סוציאלית > .B.S.W תכנית להסבת אקדמאים > הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (.B.S.W)

מטרת התכנית

התכנית מקנה ידע ומיומנויות לעבודה עם הפרט, הקבוצה והקהילה. היא מכשירה עובדים סוציאליים להתמודדות עם בעיות של אבטלה, אלימות, סמים ועוני. התמודדות יעילה עם בעיות אישיות וחברתיות מחייבת יישום של גישה מערכתית, נוסף על הטיפול הפרטני המסורתי. תכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. דגש מיוחד ניתן להיבטים הטיפוליים והיישומיים לצד היבטים רחבים של החברה בישראל ושינוי מדיניות.
עם קבלת התואר הראשון בעבודה סוציאלית מוסמכים הבוגרים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעבוד במקצוע.

התכנית להסבת אקדמאים מכירה בלימודי התואר הראשון של הסטודנטים ומאפשרת להם לרכוש מקצוע מבוקש/ 

תכנית לימודים

תכנית הלימודים כוללת חטיבות לימוד עיוניות ומעשיות, סדנאות ומוקדי למידה. החל מהשנה הראשונה משתתפים הסטודנטים בהכשרה מעשית בשירותי הרווחה או בשירותים ובסוכנויות שהוכרו כמתאימים להכשרת סטודנטים בכל רחבי הארץ. ההכשרה המעשית חושפת את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו מתבצעת פעילות העובדים הסוציאליים בשטח. תחומי ההכשרה המעשית כוללים התמחות בטיפול פרטני וקבוצתי. במסגרת ההכשרה המעשית יתמקדו הסטודנטים במשפחה מתוך זוית ראיה מערכתית.

לעיתים, המתקבלים ללימודי תכנית ההסבה לעבודה סוציאלית יידרשו בקורסי השלמה (בהתאם ללימודי התואר הראשון).

 

 תכנית הלימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בהסבה לעבודה סוציאלית

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

התערבות עם הפרט
והמשפחה א

התערבות עם הפרט
והמשפחה א

היבטים פסיכולוגים בעבודה סוציאלית

התערבות עם הקבוצה א

טיפול קוגנטיבי בחרדה

המשפחה בראייה אקולוגית /
זהות וחברה בעבודה סוציאלית

שירותים חברתיים

שרותים ואוכלוסייה

עבודה סוציאלית קהילתית

מבוא לעבודה סוציאלית רפואית

ילד ונוער בסיכון

המשפט וטיב ההתערבות בעבודה סוציאלית
/ תיאוריות באישיות

מבוא לעבודה סוציאלית

מבוא לעבודה סוציאלית

 

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

התערבות עם הפרט
והמשפחה ב

התערבות עם הפרט
והמשפחה ב

התערבות זוגית / קורס בחירה

התערבות עם הקבוצה ב

התערבות עם הקבוצה ב

פסיכופתולוגיה בעבודה סוציאלית

פרקטיקום ברה"נ / כללית

פרקטיקום ברה"נ / כללית

אתיקה בעבודה סוציאלית / קורס בחירה

פרקטיקום התמכרויות / זוגיות

פרקטיקום התמכרויות / זוגיות

קורס בחירה / יצירה יהודית

פרקטיקום ילדים

פרקטיקום ילדים

 

תכנית הלימודים אינה כוללת השלמות

יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

תקנון הכרה בלימודים קודמים לחץ כאן

למידע בנוגע להכשרה מעשית לחץ כאן

סגל מרצים

בפקולטה מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.

תנאי קבלה 

חוג לימודיםממוצע תואר ראשוןחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.B.S.W.בעבודה סוציאלית
תכנית להסבת אקדמאים
80בעלי ממוצע תואר ראשון 78+ יזומנו לראיון אישי בהתאם להחלטת דיקאנית הפקולטה.
בעלי תואר B.ed יתקבלו עם פטור "לא אקדמי" באנגלית

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9