התכנית נועדה להעמיק את הידע התיאורטי, האמפירי והמעשי של העובדים הסוציאליים תוך כדי ראייה רחבה וביקורתית של צרכי הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והשירותים החברתיים. השאיפה היא להתמקד בהתמקצעות על ידי העמקה, לצד פיתוח מיומנויות טיפוליות ויכולת ראייה רחבה ומעמיקה של בעיות חברתיות ואישיות.

התכנית מרחיבה את הידע המקצועי הכללי והיא מעניקה לסטודנטים גם יכולות התערבות מתקדמות. היא מיועדת לקדם עובדים סוציאליים מיומנים, להעניק להם מעמד מוכר ובכיר ולהכשירם להניע ולהפעיל תהליכים מגוונים לטובת אוכלוסיות יעד מאתגרות ומגוונות.

התכנית כוללת מערכת שיעורים עשירה ומגוונת: קורסים בתחומי המיקרו (מיומנויות טיפול), קורסים בתחומי המאקרו (ניהול, שירותים ומדיניות), קורסים בתחומי המיומנויות האקדמיות (מחקר איכותני והעולם האקדמי הווירטואלי), קורסים המתמקדים בתחום הזקנה, קורסי בחירה המאפשרים העמקה נוספת בתחום הטיפולי (לדוגמה, קורס מיומנויות טיפול מתקדמות) ועוד.

 

בפקולטה מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.

AAC Version 2.9