89% מכלל הבוגרים עובדים

76% מבוגרי המכללה עוסקים בתחום שלמדו

62% מבוגרי המכללה מועסקים במגזר הציבורי ו- 38% מועסקים במגזר הפרטי

76% מכלל הבוגרים הביעו שביעות רצון רבה עד רבה מאוד מתרומת הלימודים האקדמיים לקריירה שלהם

28% המשיכו בלימודים אקדמיים ומתוכם 65%% המשיכו לתואר שני

בוגרי ההפקולטה לעבודה סוציאלית:

על פי סקר הבוגרים האחרון שערכנו, כ-90% מבוגרי הפקולטה מועסקים כעובדים סוציאליים בשירותים החברתיים ברחבי הארץ.

AAC Version 2.9