מאמינים בשינוי חברתי?

התכנית מורכבת משלוש חטיבות של קורסי חובה: סמינריון ופרקטיקום, העשרת מיומנויות העובד הסוציאלי, הזקן ומשפחתו בקהילה וקורסי בחירה. במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים לעבוד (בתמורה או בהתנדבות), כעובדים סוציאליים בארגון מוכר, בהיקף של לפחות חצי יום עבודה בשבוע: בשנה הראשונה בתחום הזקנה ובשנה השנייה בתחום הטיפול.

נוסף על כך, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום וסמינריון, אחד בתחום הזקנה ושני בתחום הטיפול המתקדם. הפרקטיקום והסמינריון מבוססים על החומרים שיעלו מהשדה.

כחלק מהדרישות לקבלת התואר, על הסטודנטים להגיש עבודת גמר אינטגרטיבית מסכמת. העבודה מאפשרת לסטודנט להוכיח את יכולתו לשלב בין התיאוריה לפרקטיקה, בהתבסס על החומר הנלמד ועל התכנים שעלו בקורסי הפרקטיקום ובמהלך ההתנסות בשדה.

הלימודים נמשכים על פני שתי שנות לימוד (ארבעה סמסטרים) והם יתקיימו במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע(לא כולל קורס אנגלית, במידת הצורך).

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא סיום כל הקורסים בציון של 70 לפחות.

התנאים לקבלת תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית הם סיום בהצלחה של כל הקורסים, הסמינריונים וקורסי הפרקטיקום והגשת עבודת גמר אינטגרטיבית מסכמת.

תכנית לימודים לתואר "מוסמך" (.M.S.W) בעבודה סוציאלית

שנה א'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

ניהול ומדיניות חברתית

הארגון המנהל והעובדים

2

הארגון המנהל והעובדים

2

סוגיות מרכזיות ואתגרים במדיניות רווחה ושירותים לזקנים (סמינריון) - א'

2

סוגיות מרכזיות ואתגרים במדיניות רווחה ושירותים לזקנים (סמינריון) -ב'

2

סוגיות מרכזיות ואתגרים במדיניות רווחה ושירותים לזקנים (פרקטיקום) - א'

2

סוגיות מרכזיות ואתגרים במדיניות רווחה ושירותים לזקנים (פרקטיקום) - ב'

2

זקנה, משפט ועבודה סוציאלית

2

התעללות בזקנים והזנחתם - היבטים עיוניים ומעשיים

2

מיומנויות קליניות

עבודה סוציאלית בין דורית: מבט מערכתי ומשפחתי

2

עבודה סוציאלית בין דורית: מבט מערכתי ומשפחתי

2

פסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית: מבוא

2

עבודה סוציאלית רגישת תרבות

2

מיומנויות מחקר

שיטות מחקר איכותניות

2

קריאה וכתיבה מדעית והעולם הוירטואלי האקדמי

2

שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

ניהול ומדיניות חברתית

הגיל הרביעי: זיהוי, אפיון ותקשורת

2

הגיל הרביעי: זיהוי, אפיון ותקשורת

2

כישורים ארגוניים של עובדים סוציאליים בפיתוח שירותים עבור אוכלוסיות בסיכון

2

 

 

מיומנויות קליניות

סוגיות בטיפול פרטני פסיכודינמי מתקדם: המסגרת הטיפולית והסקה פרשנותית - סמינריון

2

התערבות טיפולית מתקדמת בעבודה סוציאלית - סמינריון

2

הדרכה בטיפול פרטני פסיכודינמי מתקדם - פרקטיקום

2

התערבות טיפולית מתקדמת בעבודה סוציאלית - פרקטיקום

2

פסיכופתולוגיה של זיקנה

2

 

 

מיומנויות מחקר

הערכת תכניות והתערבויות בשירותים החברתיים

2

 

 

סה"כ שעות לתואר שני: 46 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים לפי קביעת המכללה