התכנית מורכבת משלוש חטיבות של קורסי חובה: סמינריון ופרקטיקום, העשרת מיומנויות העובד הסוציאלי, הזקן ומשפחתו בקהילה וקורסי בחירה. במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים לעבוד (בתמורה או בהתנדבות), כעובדים סוציאליים בארגון מוכר, בהיקף של לפחות חצי יום עבודה בשבוע: בשנה הראשונה בתחום הזקנה ובשנה השנייה בתחום הטיפול.

נוסף על כך, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום וסמינריון, אחד בתחום הזקנה ושני בתחום הטיפול המתקדם. הפרקטיקום והסמינריון מבוססים על החומרים שיעלו מהשדה.

כחלק מהדרישות לקבלת התואר, על הסטודנטים להגיש עבודת גמר אינטגרטיבית מסכמת. העבודה מאפשרת לסטודנט להוכיח את יכולתו לשלב בין התיאוריה לפרקטיקה, בהתבסס על החומר הנלמד ועל התכנים שעלו בקורסי הפרקטיקום ובמהלך ההתנסות בשדה.

הלימודים נמשכים על פני שתי שנות לימוד (ארבעה סמסטרים) והם יתקיימו במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע(לא כולל קורס אנגלית, במידת הצורך).

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא סיום כל הקורסים בציון של 70 לפחות.

התנאים לקבלת תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית הם סיום בהצלחה של כל הקורסים, הסמינריונים וקורסי הפרקטיקום והגשת עבודת גמר אינטגרטיבית מסכמת.

תכנית לימודים לתואר "מוסמך" (.M.S.W) בעבודה סוציאלית

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי חובה

כתיבה מדעית

2

המשפחה- היבט מערכתי בין-דורי

2

הארגון, המנהל והעובדים

2

הארגון, המנהל והעובדים

2

שיטות מחקר כמותיות

2

התמודדות עם התעללות והזנחה של חסרי ישע

2

 

 

שיטות מחקר איכותניות

2

סמינריון

סוגיות מרכזיות ואתגרים במדיניות רווחה ושירותים לזקנים- פרקטיקום

2

התערבות טיפולית מתקדמת בעבודה סוציאלית- סמינריון

2

פרקטיקום

סוגיות מרכזיות ואתגרים במדיניות רווחה ושירותים לזקנים- פרקטיקום

2

התערבות טיפולית מתקדמת בעבודה סוציאלית- פרקטיקום

2

קורסי בחירה

שיטות טיפול מתקדמות

2

 

 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

עבודת גמר סמינריון- אינטגרטיבי אחד מתוך היצע משתנה

הבנייה חברתית של מחזור החיים: סמינריון אינטגרטיבי

2

הבנייה חברתית של מחזור החיים: סמינריון אינטגרטיבי

2

טיפול פסיכודינמי- סמינריון אינטגרטיבי

2

טיפול פסיכודינמי- סמינריון אינטגרטיבי

2

קורסי חובה

זקנה, משפט ועבודה סוציאלית

2

התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית: מפרויד למיטשל

2

כישורים ארגוניים של עובדים סוציאליים בפיתוח שירותים עבור אוכלוסיות בסיכון

2

פסיכופתולוגיה של זיקנה

2

קורסי בחירה

פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

2

שונות ורגישות תרבותית

2

סה"כ שעות לתואר שני: 40 ש"ס.

* מועמדים בעלי ציון הנמוך מ-75 באנגלית בתואר הראשון, יידרשו בקורס באנגלית בשנה הראשונה.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

AAC Version 2.9