חוג לימודיםממוצע תואר ראשוןדרישות נוספותחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.M.S.W בעבודה סוציאלית80בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית בלבד.
נסיון של שנה לפחות בעבודה בתחום.
המלצות מגורם אקדמי וממקום העבודה.
ראיון קבלה אישי.
מועמדים בעלי ציון הנמוך מ-75 באנגלית בתואר הראשון, יידרשו בקורס באנגלית בשנה הראשונה.
בעלי ממוצע תואר ראשון 78+

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

 

בנוסף לדרישות המפורטות, כל המועמדים למסלולי התואר השני יידרשו לעמוד גם בתנאים אלו: פטור באנגלית בתואר הראשון (יש להתעדכן בכל חוג בציון המינימום הנדרש בלימודי אנגלית בתואר הראשון), מעבר מבחן יע"ל לבעלי תואר מחו"ל, הצגת אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים מלא.

 

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

 

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9