תכנית הלימודים נסמכת על גישה אינטגרטיבית רב-דורית ובין-מערכתית. התכנית מיועדת להכשיר את בוגריה לתפקידים בכירים במערך השירות הציבורי, הקהילתי והפרטי.

AAC Version 2.9